gdanko co to jest
Definicja Gdanisko. Co to znaczy latryny). Występowała w zamkach średniowiecznych (w pierwszej.

Czy przydatne?

Definicja Gdanisko

Co to znaczy Gdanisko: Gdanisko- była to wieża, która pełniła funkcję ustępu (latryny). Występowała w zamkach średniowiecznych (w pierwszej kolejności krzyżackich). Znajdowała się w  znacznej odległości od murów zamku i połączona była z nim długim, biegnącym na wysokości pierwszego piętra, gankiem, który miał formę krytego przejścia wspartego na arkadach. Gdanisko budowano tak, aby wszystkie nieczystości ze znajdujących się w nim szaletów spadały do fosy

Definicja Grodzisko (Horodyszcze):
Co znaczy horodyszcze)- w archeologii pozostałość po po grodzie lub osadzie obronnej w formie kolistego (w podstawie) albo wielobocznego wzniesienia, zwykle z zachowanymi śladami wałów drewniano-ziemnych. W gdanisko.
Definicja Głownia:
Co znaczy Głownia-  in. brzeszczot, klinga- jedna z dwu fundamentalnych części każdej broni siecznej, od rękojeści do sztychu, wykorzystywana do cięcia albo kłucia gdanisko.
Definicja Garnizon:
Co znaczy miejsce stacjonowanie określonej jednostki wojskowej w okresie pokoju i miejscem tym przeważnie jest miasto, miasteczko, fort, zamek, czy osada. Powszechnie mianem garnizonu ustala się miejscowość gdanisko.
Definicja Gród:
Co znaczy była to osada obronna, zlokalizowana w miejscach trudno dostępnych: w międzyrzeczach, na cyplach otoczonych mokradłami, naturalnych wzniesieniach. Gród otoczony był wałem, przeważnie ziemno gdanisko.

Czym jest Gdanisko znaczenie w Jak działa G .

  • Dodano:
  • Autor: