wojskowy krzyż co to jest
Definicja Krzyż Wojskowy. Co to znaczy ustanowione ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie.

Czy przydatne?

Definicja Krzyż Wojskowy

Co to znaczy Krzyż Wojskowy: Krzyż Wojskowy Polskie odznaczenie wojskowe. Zostało ustanowione ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach.Nadawany za zasługi bojowe w okresie pokoju. Dostają go żołnierze i osoby cywilne za zasłużone gesty w działaniach antyterrorystycznych, a również w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych.Krzyż Wojskowy może być przyznawany czterokrotnie jednej osobie.Nadaje go, wręcza i może odebrać Prezydent RP, z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra d.s. obrony albo d.s. wewnętrznych

Definicja Komora Minowa:
Co znaczy miejsce, gdzie kończy się chodnik minowy, pod fortyfikacją. W komorze umieszczano materiały wybuchowe i detonowano je, niszcząc umocnienia. Komora mogła także służyć do niszczenia umocnień przez krzyż wojskowy.
Definicja Krzyż Walecznych:
Co znaczy WalecznychKrzyż Walecznych to odznaczenie przyznawane celem nagrodzenia czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju ...” poprzez walczących w latach 1918-1920 w Legionach Polskich, w korpusach i krzyż wojskowy.
Definicja Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego:
Co znaczy Czynu Zbrojnego Polskie odznaczenie wojskowe ustanowiono zarządzeniem Porady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych z dnia 14 grudnia 1944. W 1992 roku uznano Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego jako krzyż wojskowy.
Definicja Krzyż Oświęcimski:
Co znaczy Polskie odznaczenie państwowe przyznawane w wyrazie hołdu osobom więzionym w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, które brały udział w walce o wyzwolenie Polski i działalność patriotyczną. Krzyż krzyż wojskowy.

Czym jest Krzyż Wojskowy znaczenie w Jak działa K .

  • Dodano:
  • Autor: