wojskowy tabor co to jest
Definicja Tabor wojskowy. Co to znaczy wraz z armią, gdzie znajdowało się zaopatrzenie dla wojska.

Czy przydatne?

Definicja Tabor wojskowy

Co to znaczy Tabor Wojskowy: Tabor wojskowy- obozowisko wojskowe przemieszczające się wraz z armią, gdzie znajdowało się zaopatrzenie dla wojska: żywność, broń, namioty. Cały tabor w przypadku ruchów wojsk przewożony był na wozach, furmankach i innych pojazdach zaprzęgowych, a również pieszo. W przypadku niebezpieczeństwa pojazdy wchodzące w skład taborów można było stosunkowo błyskawicznie rozmieścić wokół obozowiska, łącząc je ze sobą i formując z nich czasowe fortyfikacje

Definicja Transzeja:
Co znaczy przedmiot fortyfikacyjny zarówno obronny jak i oblężniczy. To jest odkryty, wąski rów wykorzystywany do przemieszczania się żołnierzy, również w tym głównie przedmiotami fortyfikacyjnymi. Osłaniał tabor wojskowy.
Definicja Trawers:
Co znaczy albo usypany wał ziemny, przecinający poprzecznie drogę wałową w obiektach fortyfikacyjnych wykorzystywany dla osłony przed ostrzałem nacierającego nieprzyjaciela wzdłuż drogi wałowej tabor wojskowy.
Definicja Tradytor:
Co znaczy bojowy w  twierdzy bastionowej, gdzie umieszczano działa do ostrzału rowu twierdzy. Z kolei w forcie tradytor jako schron bojowy służył do ostrzału pomiędzy pól, przedpola. Tradytory służyły jako tabor wojskowy.
Definicja Tarcza:
Co znaczy Tartsche)- najdawniejsza broń ochronna wykorzystywana do walki wręcz, realizowana z drzewa, skóry, plecionych wici roślinnych, rzadziej z metalu. Tarcze zwykle noszono na lewym ręku szyi. Służyła do tabor wojskowy.

Czym jest Tabor wojskowy znaczenie w Jak działa T .

  • Dodano:
  • Autor: