abdulhamid co to jest
Definicja Abdulhamid II: 1909. W XII 1876 ogłosił pierwszą tur. konstytucję i powołał dwuizbowy.

Czy przydatne?

Definicja ABDULHAMID II

Co znaczy ABDULHAMID II: sułtan tur. 1876-1909. W XII 1876 ogłosił pierwszą tur. konstytucję i powołał dwuizbowy parlament, po wojnie z Rosją 1877-78 przywrócił rządy despotyczne, przeprowadził jednak reformy unowocześniające Turcję, między innymi w zakresie nauki. Zwolennik współpracy militarnej i gosp. z Niemcami. Był odpowiedzialny za rzezie Ormian i Macedończyków w latach 1895-96, w 1908 pod naciskiem ruchu młodotureckiego przywrócił konstytucję; w IV 1909 zdetronizowany
Co znaczy Aleksander Wielki, Aleksander Macedoński:
Porównanie erą władca Macedonii, uczeń Arystotelesa. W latach 334-327 przed naszą erą opanował kompletnie kraj pers., a decydujące znaczenie miały tu trzy zwycięskie bitwy: pod Granikos w 334 u wrót Azji abdulhamid ii co znaczy.
Krzyżówka Annan Kofi:
Dlaczego ekonomista ghański, wieloletni wysoki urzędnik w strukturach ONZ. Wybrany 17 XII 1996 poprzez Zebranie Ogólne ONZ na 7 sekretarza generalnego ONZ na kadencję od 1 I 1997 do 31 XII 2001 abdulhamid ii krzyżówka.
Co to jest Anarchia:
Jak lepiej chaos społ. i polit. w kraju, występujący przeważnie po wojnach, rewolucjach i in. wstrząsach abdulhamid ii co to jest.
Słownik Aktywiści:
Kiedy zwolennicy rozwiązania kwestie pol. w oparciu o państwa centralne, przeważnie orientacji lewicowej albo reprezentujący inteligencję (tu zwł. Klub Państwowości Polskiej i Liga Państwowości Polskiej abdulhamid ii słownik.
Czym jest Aneksja Bośni I Hercegowiny:
Od czego zależy kongresu berlińskiego (1878) kończącego wojnę ros.-tur. Austro-Węgry dostały prawo wojsk. okupacji B. i H. (będących prawnie nadal własnością Turcji). W 1908 po rewolucji młodotureckiej, obawiając abdulhamid ii czym jest.

Czym jest Abdulhamid II znaczenie w Postać biografia A .

  • Dodano:
  • Autor: