agraryzm co to jest
Definicja agraryzm: polit. powstała w Niemczech w 2 poł. XIX w., na przeł. XIX i XX w. rozwinęła.

Czy przydatne?

Definicja Agraryzm

Co znaczy AGRARYZM: doktryna społ.-polit. powstała w Niemczech w 2 poł. XIX w., na przeł. XIX i XX w. rozwinęła się w innych państwach, między innymi w Szwajcarii, Danii, USA, później także Czechosłowacji i w Polsce, głosząca, że fundamentem gospodarki jest rolnictwo, a głównym producentem dóbr materialnych jest rolnik (agrariusz). A. głosił, Iż kluczową warstwą narodu są chłopi, bronił drobnych rolników, wysuwając koncepcję ustroju pośredniego pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem. W państwach Europy Środk. i Wsch. agraryści postulowali podział majątków obszarniczych, podniesienie poziomu materialnego i kultury na wsi ( PSL)
Słownik Aleksander III Romanow:
Co znaczy syn Aleksandra II. Prowadził politykę reakcyjną zwł. w zakresie oświaty i kultury, w momencie jego panowania nastąpiło wzmocnienie akcji rusyfikacyjnej wobec wszystkich nierosyjskich narodów w agraryzm.
Słownik Albrecht Hohenzollern:
Co znaczy Jagiellonki i Fryderyka margrabiego brandenburskiego, ogromny mistrz zakonu krzyżackiego od 1511, od 1525 po hołdzie pruskim złożonym królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu książę Prus. Dążył do agraryzm.
Słownik Armia Polska W ZSRR:
Co znaczy ZSRR opierając się na układu Sikorski-Majski i umowy wojsk. z 14 VIII 1941 na początku na wsch. od Wołgi (Buzułuk), później w Uzbekistanie. Dow. gen. W. Anders. Gromadziła ona nie tylko żołnierzy agraryzm.

Czym jest agraryzm znaczenie w Postać biografia A .

  • Dodano:
  • Autor: