romanow aleksander co to jest
Definicja Aleksander II Romanow: syn Mikołaja I; po klęsce w wojnie krymskiej przeprowadził.

Czy przydatne?

Definicja Aleksander Ii Romanow

Co znaczy ALEKSANDER II ROMANOW: cesarz ros. od 1855, syn Mikołaja I; po klęsce w wojnie krymskiej przeprowadził liberalne reformy: uwłaszczeniową (1861), w ramach której zniesiono poddaństwo chłopów i zadecydowano o stopniowym, za wykupem, uwłaszczeniu, z tym Iż do czasu spłaty chłop musiał wykonywać swe powinności względem pana; samorządową (1864), w ramach której wprowadzono tak zwany ziemstwa wybierane poprzez szlachtę (w stopniu uprzywilejowanym), mieszczan i chłopów, które na swoim terenie zajmowały się gospodarką, oświatą i lecznictwem; sądową, między innymi zniesiono kary cielesne, wprowadzono sądy przysięgłych i utworzono adwokaturę; miejską (1870), wojsk. i szkolnictwa (1874, służbę wojsk. zmniejszono do 6 lat). Zliberalizował politykę w Królestwie Pol.: ogłosił amnestię, zgodził się na utworzenie Tow. Rolniczego, Akademii Medyko-Chirurgicznej i Szkoły Głównej Warszawskiej. Potem przeszedł na pozycje reakcyjne; stłumił stworzenie styczniowe; w 1864 ogłosił uwłaszczenie chłopów w Królestwie Pol.; rozszerzył granice państwa na Kaukazie, w Azji Środk. i na Dalekim Wschodzie. Wskutek zwycięskiej wojny z Turcją w 1877-78 rozszerzył wpływy Rosji na Bałkanach; zginął w zamachu bombowym
Słownik Antropomorfizm:
Co znaczy przedstawianie pod postacią ludzką sił przyrody, zjawisk stanowiących element wierzeń rel. (istot nadprzyrodzonych i tak dalej) i pojęć abstrakcyjnych (na przykład wolność, przyjaźń aleksander ii romanow.
Słownik Aztekowie:
Co znaczy Meksyk od XIII do XV w. silnie zmilitaryzowany, lecz o dość luźnej organizacji społ., której kluczową fundamentem był klan. Te łączyły się w niezależne plemiona. Brakowało silnej władzy centralnej aleksander ii romanow.
Słownik Ares:
Co znaczy w mitologii gr. bóg krwawej wojny, syn Zeusa i Hery; okrutny, znienawidzony poprzez bogów i ludzi, identyfikowany z rzym. Marsem aleksander ii romanow.

Czym jest Aleksander II Romanow znaczenie w Postać biografia A .

  • Dodano:
  • Autor: