romanow aleksander co to jest
Definicja Aleksander II Romanow: syn Mikołaja I; po klęsce w wojnie krymskiej przeprowadził.

Czy przydatne?

Definicja ALEKSANDER II ROMANOW

Co znaczy ALEKSANDER II ROMANOW: cesarz ros. od 1855, syn Mikołaja I; po klęsce w wojnie krymskiej przeprowadził liberalne reformy: uwłaszczeniową (1861), w ramach której zniesiono poddaństwo chłopów i zadecydowano o stopniowym, za wykupem, uwłaszczeniu, z tym Iż do czasu spłaty chłop musiał wykonywać swe powinności względem pana; samorządową (1864), w ramach której wprowadzono tak zwany ziemstwa wybierane poprzez szlachtę (w stopniu uprzywilejowanym), mieszczan i chłopów, które na swoim terenie zajmowały się gospodarką, oświatą i lecznictwem; sądową, między innymi zniesiono kary cielesne, wprowadzono sądy przysięgłych i utworzono adwokaturę; miejską (1870), wojsk. i szkolnictwa (1874, służbę wojsk. zmniejszono do 6 lat). Zliberalizował politykę w Królestwie Pol.: ogłosił amnestię, zgodził się na utworzenie Tow. Rolniczego, Akademii Medyko-Chirurgicznej i Szkoły Głównej Warszawskiej. Potem przeszedł na pozycje reakcyjne; stłumił stworzenie styczniowe; w 1864 ogłosił uwłaszczenie chłopów w Królestwie Pol.; rozszerzył granice państwa na Kaukazie, w Azji Środk. i na Dalekim Wschodzie. Wskutek zwycięskiej wojny z Turcją w 1877-78 rozszerzył wpływy Rosji na Bałkanach; zginął w zamachu bombowym
Słownik Aranda Pedro Pablo Hr.:
Co znaczy hiszp. polityk, zwolennik absolutyzmu oświeconego, szef rządu (1765-79). Zwalczał inkwizycję; doprowadził do wypędzenia jezuitów z Hiszpanii aleksander ii romanow co to jest.
Słownik Asnyk Adam:
Co znaczy działacz społ.; od 1857 student Akademii Medyko-Chirurgicznej, uczestnik konspiracji, w 1863 czł. Rządu Nar., od 1864 na emigracji, w 1866 osiadł w Galicji; autor literaturze (gł. liryka refleksyjna aleksander ii romanow definicja.
Słownik Arka Przymierza:
Co znaczy staroż. judaizmie; była to złocona skrzynia ozdobiona wizerunkami cherubinów (istot anielskich), gdzie przechowywano tablice kamienne z wyrytym tekstem Dziesięciu Przykazań. Towarzyszyła Izraelitom w aleksander ii romanow co znaczy.

Czym jest Aleksander II Romanow znaczenie w Postać biografia A .

  • Dodano:
  • Autor: