domowa wojna angielska co to jest
Definicja angielska wojna domowa: z angielskiego: (1641-58), konflikt wewn. w Anglii wywołany walką.

Czy przydatne?

Definicja Angielska Wojna Domowa

Co znaczy ANGIELSKA WOJNA DOMOWA: odmiennie rewolucja z angielskiego: (1641-58), konflikt wewn. w Anglii wywołany walką opozycji parlamentarnej i rel. ( purytanie) z absolutystycznymi dążeniami Karola I. Po stronie parlamentu stanęła tak zwany nowa szlachta (gentry), bogaci dzierżawcy (yeomen), mieszczaństwo miast z angielskiego: Po stronie króla przewarzająca część starej arystokracji i ogromni finansiści korzystający z monopoli władca. Podziały te występowały w każdym hrabstwie i mieście, lecz zaangażowanie polit. dotyczyło mniejszości społeczeństwa. W 1641 władca po wybuchu stworzenia w Szkocji został zmuszony do zwołania parlamentu, który przystąpił do ataku na politykę władca. Stracono głownych doradców Karola I. W 1642 król zdecydował się na rozpoczęcie działań wojennych. Do 1645 mimo uzyskania poparcia Szkotów parlament nie był w stanie zwalczyć armii Karola I. Dopiero po powołaniu Armii Nowego Wzoru (1645) z O. Cromwellem i Th. Fairfaxem na czele powiodło się zniszczyć armię władca. pod Naseby. W 1647 Szkoci wydali parlamentowi Karola, który 30 I 1649 został stracony. Pośrodku dalszych wojen (1649-52) Cromwell pokonał Szkotów i Irlandczyków. W 1653 Cromwell został mianowany lordem-protektorem, które to stanowisko piastował do Zgonu (1658). Po jego Zgonu nastąpiła restytucja monarchii (1660)
Słownik Afrykanerzy:
Co znaczy osadników hol. z XVII w. na terenie dzisiejszej Republiki Południowej Afryki. Na przestrzeni kilku wieków stworzyli własny język, a również politykę segregacji rasowej realizowanej po II wojnie świat angielska wojna domowa.
Słownik Anarchia:
Co znaczy chaos społ. i polit. w kraju, występujący przeważnie po wojnach, rewolucjach i in. wstrząsach angielska wojna domowa.
Słownik Attyka:
Co znaczy w staroż. kraina hist. w środk. Grecji (nad M. Egejskim), siedziba Ateńczyków ( Ateny angielska wojna domowa.

Czym jest angielska wojna domowa znaczenie w Postać biografia A .

  • Dodano:
  • Autor: