kofi annan co to jest
Definicja Annan Kofi: wieloletni wysoki urzędnik w strukturach ONZ. Wybrany 17 XII 1996 poprzez.

Czy przydatne?

Definicja ANNAN KOFI

Co znaczy ANNAN KOFI: ekonomista ghański, wieloletni wysoki urzędnik w strukturach ONZ. Wybrany 17 XII 1996 poprzez Zebranie Ogólne ONZ na 7 sekretarza generalnego ONZ na kadencję od 1 I 1997 do 31 XII 2001
Słownik Azyl Polityczny:
Co znaczy schronienie w regionie jakiegoś państwa udzielane osobom prześladowanym we własnym państwie z racji na ich działalność polit annan kofi co to jest.
Słownik "ANTYK":
Co znaczy akcja polskich władz podziemnych w latach 1943-44 mająca na celu pokonywanie propagandy komunist. i PPR, traktowanej jako agentura sowiecka annan kofi definicja.
Słownik Akcja "Wisła":
Co znaczy połączone z masowymi wysiedleniami ludności ukr. z terenów Rzeszowszczyzny przeprowadzone latem 1947 w celu zlikwidowania społecznego zaplecza dla oddziałów UPA. Akcja objęła około 150 tys. Ukraińców annan kofi co znaczy.

Czym jest Annan Kofi znaczenie w Postać biografia A .

  • Dodano:
  • Autor: