henrykowskie artykuły co to jest
Definicja artykuły henrykowskie: poprzez każdego króla-elekta zasady ustrojowe państwa uchwalone w.

Czy przydatne?

Definicja Artykuły Henrykowskie

Co znaczy ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE: zatwierdzane poprzez każdego króla-elekta zasady ustrojowe państwa uchwalone w 1573 na polu elekcyjnym pod Warszawą. Władca miał zwoływać sejmy co 2 lata na 6 tygodni, zawierać małżeństwa za zgodą senatu, wysyłać, przyjmować poselstwa i zawierać traktaty międzynar. za poradą senatorów rezydentów (16), zagwarantować pokój rel. ( konfederacja warszawska), pospolite ruszenie mógł ogłosić tylko sejm, jego wodzem mógł być tylko władca, zakazana była elekcja vivente rege (za życia króla), w przypadku łamania prawa poprzez króla społeczność szlachecka miała prawo wypowiedzieć posłuszeństwo. Naprawdę artykuły henrykowskie stanowiły prototyp konstytucji
Słownik Amfora:
Co znaczy naczynie z wypalanej gliny o wydłużonym kształcie i dwóch uchwytach; stosowane na przykład w staroż. Grecji i Rzymie jako pojemnik na wino albo oliwę artykuły henrykowskie.
Słownik Aquino Benigno:
Co znaczy polityk filipiński, lider opozycji za rządów F. Marcosa, wielokrotnie więziony, zginął zamordowany po powrocie do państwie z emigracji w stanach zjednoczonych ameryki artykuły henrykowskie.
Słownik Assur:
Co znaczy najstarsza stolica Asyrii, również imię naczelne czczonego tam boga artykuły henrykowskie.

Czym jest artykuły henrykowskie znaczenie w Postać biografia A .

  • Dodano:
  • Autor: