węgry austro co to jest
Definicja Austro-Węgry: 1867 na ustalenie monarchii habsburskiej, kiedy to pomiędzy Cesarstwem.

Czy przydatne?

Definicja Austro-Węgry

Co znaczy AUSTRO-WĘGRY: nazwa stosowana od 1867 na ustalenie monarchii habsburskiej, kiedy to pomiędzy Cesarstwem Austriackim a Królestwem Węgierskim powstała unia realna. Wspólne dla obu krajów były: monarcha, wojsko, finanse i polityka zagr., z kolei każde kraj miało odrębne: parlament i rząd. Na austriacką część monarchii (Przedlitawię) składały się: Austria Górna i Dolna, Tyrol, Karyntia, Styria, Kraina, Istria, Dalmacja, Czechy, Morawy (ze Śląskiem Cieszyńskim), Galicja, Bukowina, z kolei na węgierską (zw. Zalitawią): Węgry, Słowacja, Ruś Karpacka, Siedmiogród, Banat, Chorwacja i Slawonia. Od 1878 A.-W. okupowały Bośnię i Hercegowinę, którą oficjalnie wcieliły jako wspólną część monarchii w 1908
Słownik Anna Boleyn:
Co znaczy angielskiego: Henryka VIII; dążenie do małżeństwa z A.B. skłoniło Henryka do zerwania z papiestwem i doprowadziło do schizmy Kościoła z angielskiego: Potem oskarżona poprzez męża o zdradę, została austro-węgry.
Słownik Ateński Związek Morski I:
Co znaczy polis gr. założony w 478/477 przed naszą erą pod przewodnictwem Aten w celu oswobodzenia spod panowania pers. miast- -krajów gr. w Azji Mniejszej, nie uległ on jednak rozpadowi po zakończeniu wojen austro-węgry.
Słownik Awwakum Pietrowicz:
Co znaczy ideolog ruchu raskolników (starowierów albo staroobrzędowców) w Cerkwi prawosławnej. Przeciwnik reform patriarchy moskiewskiego Nikona. Spalony na stosie austro-węgry.

Czym jest Austro-Węgry znaczenie w Postać biografia A .

  • Dodano:
  • Autor: