bkupin co to jest
Definicja Biskupin: kultury łużyckiej założona 650-500 przed naszą erą na wyspie (aktualnie.

Czy przydatne?

Definicja Biskupin

Co znaczy BISKUPIN: osada warowna doby kultury łużyckiej założona 650-500 przed naszą erą na wyspie (aktualnie półwyspie) Jez. Biskupińskiego w Bydgoskiem, od-kryta w 1933. Gród, liczący 600-800 mieszkańców, był oto-czony wałem dre-wniano-ziemnym; mieścił około 105 domów jednakowej wielkości (9 8 m) ustawionych równolegle w 13 rzędach wzdłuż wykładanych drewnem 12 ulic równoległych i jednej okrężnej. Ludność trudniła się rolnictwem, hodowlą, myślistwem, rybołówstwem, zbieractwem, rzemiosłem (odlewy z brązu, garncarstwo)
Słownik Babiński Antoni, Właśc. Alojzy Bogusławski:
Co znaczy Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, od 1832 na emigracji; wysłany w Poznańskie, w I 1847 za zranienie żandarma prus. skazany na Zgon, wyrok wykonano w Poznaniu; jego Zgon stała się sygnałem do biskupin.
Słownik Berlin Zachodni:
Co znaczy terytorialna wewnątrz NRD utworzona ze stref okupacyjnych krajów zach. w Berlinie o pow. 480 km2. Od 1961 odgrodzony murem od Berlina Wschodniego. Po 1990 B.Z. wszedł w skład zjednoczonych Niemiec biskupin.
Słownik Biernat Z Lublina:
Co znaczy autor pierwszego świeckiego utworu pol. Żywot Ezopa Fryga (około 1510) i pierwszej drukowanej książki pol. (1513 biskupin.

Czym jest Biskupin znaczenie w Postać biografia B .

  • Dodano:
  • Autor: