marną bitwa co to jest
Definicja bitwa nad Marną: najważniejsza bitwa I wojny świat., stoczona 5-9 IX 1914 kilkadziesiąt.

Czy przydatne?

Definicja Bitwa Nad Marną

Co znaczy BITWA NAD MARNĄ: 1. pierwsza najważniejsza bitwa I wojny świat., stoczona 5-9 IX 1914 kilkadziesiąt kilometrów na wsch. od Paryża, zatrzymała zaplanowaną początkowo odpowiednio z planem Schlieffena, ale potem korygowaną (poprzez gen. H. von Moltke mł.) ofensywę na stolicę Francji. Osłabienie prawego skrzydła i brak jedności dowodzenia wojsk niem. nie pozwoliło na przełamanie frontu i zmusiło je do rezygnacji z zamiaru okrążenia Paryża od zach. Między 1. a 2. armią niem. powstała luka 40-50 km. Francuzi wykorzystawszy tę lukę zagrozili zniszczeniem 1. armii niem. i zmusili przeciwnika do odwrotu. Za głównego architekta zwycięstwa uważane jest gen. J. Joffre; 2. druga b.n.M. 15 VII-4 VIII 1918 załamała ostatnią w I wojnie świat. ofensywę niem. na froncie zach. 21 III 1918 Niemcy podjęli ogromną ofensywę, która miała rozstrzygnąć wojnę przed przybyciem do Europy liczniejszych sił amer. Doszli wówczas do Arras. Kolejna ofensywa 27-31 V doprowadziła ich aż do Marny. Forsowanie tej rzeki zaczęto 15 VII, jednak już 2 dni potem nie mogąc zwalczyć drugiej linii obrony franc., wstrzymano ofensywę. 18 VII dywizje franc. i amer. dysponując sporą przewagą artylerii i czołgów, przełamały front niem. 8 VIII armię niem. ogarnęła panika. Zaczęła generalny odwrót
Słownik Bach Jan Sebastian:
Co znaczy organista, najwybitniejszy artysta barokowy. Uprawiał wszystkie gatunki muzyki barokowej. Do głownych utworów Bacha należą: Pasja wg św. Jana, Pasja wg św. Mateusza, 6 koncertów brandenburskich, Msza bitwa nad marną.
Słownik Bożek Arkadiusz:
Co znaczy działacz polit. na Śląsku, uczestnik powstań śląskich, wicewojewoda śląsko-dąbrowski po 1945. Odsunięty od władzy polit. w latach 50 bitwa nad marną.
Słownik Bund:
Co znaczy żyd. partia socjalist., zał. w 1897 w Wilnie; w latach 1898-1902 i 1906-12 wchodził w skład Socjaldemokratycznej Partii Robotn. Rosji. W Polsce działał do 1949 bitwa nad marną.

Czym jest bitwa nad Marną znaczenie w Postać biografia B .

  • Dodano:
  • Autor: