chmieleński co to jest
Definicja Chmieleński: obozu Czerwonych; uczestnik manifestacji patriotycznych 1861, jeden z.

Czy przydatne?

Definicja CHMIELEŃSKI

Co znaczy CHMIELEŃSKI: działacz lewicy obozu Czerwonych; uczestnik manifestacji patriotycznych 1861, jeden z organizatorów Komitetu Miejskiego i Komitetu Centralnego Narodowego, w 1862 inicjator zamachów na w. ks. Konstantego i A. Wielopolskiego; w IX 1863 czł. Rządu Narodowego, a w dalszym ciągu z jego ramienia komisarz pełnomocny w Galicji; po stworzeniu działacz emigracyjny
Słownik Chasydyzm:
Co znaczy w XVIII w. pośród Żydów pol., dążący w odróżnieniu do surowości talmudycznej do nadania religii judaistycznej treści wewn. Duchowy lider chasydów, cadyk (a więc sprawiedliwy) Izrael z Międzyborza na chmieleński co to jest.
Słownik Chrzanowski Wiesław:
Co znaczy organizacji młodzieżowych, żołnierz AK, prawnik, prof. KUL. W latach 1948-54 więziony za działalność opozycyjną. Od 1980 doradca NSZZ Solidarność . Pierwszy przewodniczący Zjednoczenia Chrześc.-Nar chmieleński definicja.
Słownik Cimoszewicz Włodzimierz:
Co znaczy Od 1971 w PZPR. Od 1989 poseł na sejm. W 1990 kandydat lewicy na prezydenta RP. Od 1991 przewodniczący SLD. W latach 1993-95 wicepremier i min. sprawiedliwości. Po dymisji J. Oleksego w 1996 premier chmieleński co znaczy.

Czym jest Chmieleński znaczenie w Postać biografia C .

  • Dodano:
  • Autor: