dąbrowski jarosław pseud co to jest
Definicja Dąbrowski Jarosław, pseud. Łokietek: ros., członek petersburskiego koła Z. Sierakowskiego.

Czy przydatne?

Definicja Dąbrowski Jarosław, Pseud. Łokietek

Co znaczy DĄBROWSKI JAROSŁAW, PSEUD. ŁOKIETEK: pol. oficer armii ros., członek petersburskiego koła Z. Sierakowskiego; 1859-61 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; w 1862 jako naczelnik m. Warszawy rozbudował sekretną organizację pośród rzemieślników i robotników; był zwolennikiem wywołania stworzenia w porozumieniu z rewolucjonistami ros. już w 1862; aresztowany w VIII 1862 i skazany (w 1864) na 15 lat katorgi, zbiegł do Francji; jeden z przywódców Zjednoczenia Emigracji Polskiej, autor prac o tematyce wojskowej; w V 1871 naczelny wódz Komuny Paryskiej
Słownik Dogmat Wiary:
Co znaczy katol.) zasada wiary (pojęcie) sformułowana poprzez kompetentną władzę ( papieża, sobór); wynika ona ściśle z uznanego poprzez Kościół objawienia się Boga i jako taka obowiązuje wszystkich wiernych dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.
Słownik Domena:
Co znaczy ustalenie ziemi należącej wprost do cesarza; w średniow. d. pańska - ta część dóbr feudała, na której gospodarował bezpośrednio w oparciu o niewolną czeladź, poddanych chłopów albo pracowników dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.
Słownik Dżilas Milovan:
Co znaczy Jeden z liderów Komunist. Partii Jugosławii od 1938, równocześnie bliski współpracownik J.B. Tito. W 1953 został przewodn. parlamentu. W krótkim czasie zasadniczo wymienił poglądy, stając się jednym dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.

Czym jest Dąbrowski Jarosław, pseud znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: