dąbrowski jarosław pseud co to jest
Definicja Dąbrowski Jarosław, pseud. Łokietek: ros., członek petersburskiego koła Z. Sierakowskiego.

Czy przydatne?

Definicja Dąbrowski Jarosław, Pseud. Łokietek

Co znaczy DĄBROWSKI JAROSŁAW, PSEUD. ŁOKIETEK: pol. oficer armii ros., członek petersburskiego koła Z. Sierakowskiego; 1859-61 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; w 1862 jako naczelnik m. Warszawy rozbudował sekretną organizację pośród rzemieślników i robotników; był zwolennikiem wywołania stworzenia w porozumieniu z rewolucjonistami ros. już w 1862; aresztowany w VIII 1862 i skazany (w 1864) na 15 lat katorgi, zbiegł do Francji; jeden z przywódców Zjednoczenia Emigracji Polskiej, autor prac o tematyce wojskowej; w V 1871 naczelny wódz Komuny Paryskiej
Słownik Drakon:
Co znaczy z VII w. przed naszą erą, jako archont ( areopag) w 621 przed naszą erą spisał ówczesne prawo zwyczajowe w celu ukrócenia samowoli urzędników. Ze względu surowości tych postanowień (na przykład kara dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.
Słownik Dogmat Wiary:
Co znaczy katol.) zasada wiary (pojęcie) sformułowana poprzez kompetentną władzę ( papieża, sobór); wynika ona ściśle z uznanego poprzez Kościół objawienia się Boga i jako taka obowiązuje wszystkich wiernych dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.
Słownik Denisko Joachim:
Co znaczy uczestnik insurekcji 1794, od 1795 w Turcji, współdziałał z Centralizacją Lwow., w VI 1797 wkroczył z małym oddziałem na Bukowinę z zamierzeniem wzniecenia ponownego stworzenia; rozbity poprzez dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.

Czym jest Dąbrowski Jarosław, pseud znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: