dąbrowski jarosław pseud co to jest
Definicja Dąbrowski Jarosław, pseud. Łokietek: ros., członek petersburskiego koła Z. Sierakowskiego.

Czy przydatne?

Definicja Dąbrowski Jarosław, Pseud. Łokietek

Co znaczy DĄBROWSKI JAROSŁAW, PSEUD. ŁOKIETEK: pol. oficer armii ros., członek petersburskiego koła Z. Sierakowskiego; 1859-61 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; w 1862 jako naczelnik m. Warszawy rozbudował sekretną organizację pośród rzemieślników i robotników; był zwolennikiem wywołania stworzenia w porozumieniu z rewolucjonistami ros. już w 1862; aresztowany w VIII 1862 i skazany (w 1864) na 15 lat katorgi, zbiegł do Francji; jeden z przywódców Zjednoczenia Emigracji Polskiej, autor prac o tematyce wojskowej; w V 1871 naczelny wódz Komuny Paryskiej
Słownik Drużyna:
Co znaczy średniow. podstawowa siła zbrojna monarchy (króla albo księcia) stacjonująca przy nim albo w grodach, będąca na jego utrzymaniu; utrzymała się do XII w., a część jej członków weszła w skład rycerstwa dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.
Słownik Dzień Dziękczynienia Pańskiego:
Co znaczy stanach zjednoczonych ameryki obchodzone w czwarty czwartek listopada ku upamiętnieniu lądowania ojców pielgrzymów , skrajnie purytańskich osadników (102) na statku Mayflower w 1620 w Nowej Anglii dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.
Słownik De Valera Eamon:
Co znaczy Działacz niepodl., jedyny lider, który przeżył antybrytyjskie stworzenie wielkanocne 1916, premier Irlandii 1932-48, a również 1951-55 i 1957-59. W latach 1957-73 sprawował urząd prezydenta Republiki dąbrowski jarosław, pseud. łokietek.

Czym jest Dąbrowski Jarosław, pseud znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: