iudex dagome co to jest
Definicja Dagome iudex : utworzona od pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę.

Czy przydatne?

Definicja "Dagome Iudex"

Co znaczy "DAGOME IUDEX": nazwa dokumentu (utworzona od pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków szczególnie istotne jest, Iż wymieniał jego granice
Słownik Dąb-Biernacki Stefan:
Co znaczy Działał w ruchu niepodległościowym w Galicji. W okresie I wojny świat. w I Brygadzie Legionów. Od 1918 w Wojsku Polskim. Dowódca pułku, brygady, od 1920 I Dywizji Piechoty Legionów. 1923-1930 prac "dagome iudex".
Słownik Donatus Aelius, Donat:
Co znaczy znakomity rzym. nauczyciel retoryki i gramatyki, komentator dzieł Wergiliusza i Terencjusza; w średniow. wielką popularnością cieszył się jego książka gramatyki "dagome iudex".
Słownik Doża:
Co znaczy tytuł naczelników Wenecji (od 697) i Genui (od 1339) do zajęcia obu tych republik poprzez Francję w 1797 "dagome iudex".

Czym jest Dagome iudex znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: