iudex dagome co to jest
Definicja Dagome iudex : utworzona od pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę.

Czy przydatne?

Definicja "DAGOME IUDEX"

Co znaczy "DAGOME IUDEX": nazwa dokumentu (utworzona od pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków szczególnie istotne jest, Iż wymieniał jego granice
Słownik Deklaracja Praw Człowieka I Obywatela:
Co znaczy 1789 poprzez franc. Zebranie Narodowe jako wstęp do przyszłej konstytucji (fundamentalne zasady: suwerenność narodu, uznanie wolności jednostki i prawo do własności i bezpieczeństwa) stała się w XIX "dagome iudex" co to jest.
Słownik Denacjonalizacja:
Co znaczy przywrócenie własności prywatnej w relacji do majątku przedtem upaństwowionego "dagome iudex" definicja.
Słownik Dunajewski Julian:
Co znaczy ekonomista, polityk galic. i austr.; od 1860 prof. Uniw. Lwow., 1861-80 prof. UJ, od 1871 czł. AU, od 1870 poseł do Sejmu Krajowego, w latach 1880-91 min. skarbu Austrii; osiągnął równowagę budżetową "dagome iudex" co znaczy.

Czym jest Dagome iudex znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: