eamon valera co to jest
Definicja De Valera Eamon: Działacz niepodl., jedyny lider, który przeżył antybrytyjskie stworzenie.

Czy przydatne?

Definicja De Valera Eamon

Co znaczy DE VALERA EAMON: polityk irl. Działacz niepodl., jedyny lider, który przeżył antybrytyjskie stworzenie wielkanocne 1916, premier Irlandii 1932-48, a również 1951-55 i 1957-59. W latach 1957-73 sprawował urząd prezydenta Republiki. Regularnie uznawany za twórcę Irlandii niepodległej i niezawisłej od W. Brytanii
Słownik Dekomunizacja:
Co znaczy odchodzenia od komunist. przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej nomenklatury i agentury. W praktyce de valera eamon.
Słownik Daniłowski Władysław:
Co znaczy stworzenia styczniowego, zesłaniec; w 1862 czł. Kom. Miejskiego, w dalszym ciągu Kom. Centralnego Narodowego; zwolennik L. Mierosławskiego; aresztowany poprzez władze ros. w 1865 i zesłany na Syberię de valera eamon.
Słownik Dokument:
Co znaczy przeważnie pismo o określonej formie, stwierdza albo ustanawia dany stan prawny albo służy do wykonywania ustalonych uprawnień; 2. każda rzecz wyrażająca jakikolwiek przejaw myśli ludzkiej użyteczny de valera eamon.

Czym jest De Valera Eamon znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: