praska defenestracja co to jest
Definicja defenestracja praska: okno 23 V 1618 poprzez przedstawicieli protestantów czes.

Czy przydatne?

Definicja Defenestracja Praska

Co znaczy DEFENESTRACJA PRASKA: wyrzucenie poprzez okno 23 V 1618 poprzez przedstawicieli protestantów czes., niezadowolonych z tego, Iż monarcha nie chce im przyznać wolności wyznaniowej, dwóch namiestników cesarza Macieja Habsburga i sekretarza namiestnictwa. Oznaczało to wypowiedzenie wojny katol. Habsburgom i zapoczątkowało wojnę 30-letnią
Słownik Dualizm:
Co znaczy występowanie dwu przeciwstawnych (bądź uzupełniających się) zjawisk; dwutorowość rozwoju. 1. w filozofii i religii: pogląd postrzegający całą rzeczywistość w kategoriach przeciwstawień typu materia defenestracja praska.
Słownik Doroszenko Piotr:
Co znaczy hetman kozacki (1665-76). Od 1666 zwolennik niezależno- ści Ukrainy. Orientował się na Turcję. W 1676 podstępnie uwięziony w Rosji defenestracja praska.
Słownik Dunajewski Julian:
Co znaczy ekonomista, polityk galic. i austr.; od 1860 prof. Uniw. Lwow., 1861-80 prof. UJ, od 1871 czł. AU, od 1870 poseł do Sejmu Krajowego, w latach 1880-91 min. skarbu Austrii; osiągnął równowagę budżetową defenestracja praska.

Czym jest defenestracja praska znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: