praska defenestracja co to jest
Definicja defenestracja praska: okno 23 V 1618 poprzez przedstawicieli protestantów czes.

Czy przydatne?

Definicja Defenestracja Praska

Co znaczy DEFENESTRACJA PRASKA: wyrzucenie poprzez okno 23 V 1618 poprzez przedstawicieli protestantów czes., niezadowolonych z tego, Iż monarcha nie chce im przyznać wolności wyznaniowej, dwóch namiestników cesarza Macieja Habsburga i sekretarza namiestnictwa. Oznaczało to wypowiedzenie wojny katol. Habsburgom i zapoczątkowało wojnę 30-letnią
Słownik Dąbrowski Jarosław, Pseud. Łokietek:
Co znaczy ros., członek petersburskiego koła Z. Sierakowskiego; 1859-61 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; w 1862 jako naczelnik m. Warszawy rozbudował sekretną organizację pośród defenestracja praska.
Słownik Decentralizacja:
Co znaczy mechanizm przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych defenestracja praska.
Słownik Dziedzice, Wolni Dziedzice:
Co znaczy we wczesnośredniow. państwach zachodniosłowiańskich (w tym w Polsce) warstwa wolnej ludności wiejskiej z prawem dziedziczenia uprawianej ziemi; w XII-XIII w. zanikli, popadając w zależność od feudałów defenestracja praska.

Czym jest defenestracja praska znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: