dekolonizacja co to jest
Definicja dekolonizacja: wyzwalania się terytoriów uzależnionych od władzy ich europejskich.

Czy przydatne?

Definicja Dekolonizacja

Co znaczy DEKOLONIZACJA: mechanizm wyzwalania się terytoriów uzależnionych od władzy ich europejskich metropolii i powstawanie na to miejsce niepodległych krajów; rozpoczął się po II wojnie świat., a apogeum osiągnął w 1960 ("rok Afryki"). Od 1960 d. stała się celem ONZ. Najpierw prowadziła przeważnie do regresu ekon. i cywilizacyjnego w "niepodległych" krajach Trzeciego Świata i wzrostu wpływów polit. ZSRR na świecie
Słownik Deng Xiaoping:
Co znaczy Chin od lat 80.; przedtem jeden z czołowych działaczy KPCh; bliski współpracownik Mao; odsunięty od elity władzy w latach rewolucji kulturalnej 1965-69. Wprowadził Chiny na drogę umiarkowanych reform dekolonizacja.
Słownik "Dagome Iudex":
Co znaczy utworzona od pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków szczególnie istotne jest, Iż wymieniał jego granice dekolonizacja.
Słownik David Jacques Louis:
Co znaczy klasycystyczny znany z licznych obrazów ilustrujących epokę antyczną (na przykład Przysięga Horacjuszy), później także rewolucję franc. (Przysięga w sali do gry w piłkę, Zgon Marata) i napoleońską dekolonizacja.

Czym jest dekolonizacja znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: