dekolonizacja co to jest
Definicja dekolonizacja: wyzwalania się terytoriów uzależnionych od władzy ich europejskich.

Czy przydatne?

Definicja Dekolonizacja

Co znaczy DEKOLONIZACJA: mechanizm wyzwalania się terytoriów uzależnionych od władzy ich europejskich metropolii i powstawanie na to miejsce niepodległych krajów; rozpoczął się po II wojnie świat., a apogeum osiągnął w 1960 ("rok Afryki"). Od 1960 d. stała się celem ONZ. Najpierw prowadziła przeważnie do regresu ekon. i cywilizacyjnego w "niepodległych" krajach Trzeciego Świata i wzrostu wpływów polit. ZSRR na świecie
Słownik Dzień Niepodległości:
Co znaczy Polsce (1919-1939 i po 1989) obchodzone 11 XI z okoliczności podpisania rozejmu w lasku Rethondes kończącego I wojnę świat. i uznanego za dzień odrodzenia państwa pol. 2. święto nar. w stanach dekolonizacja.
Słownik Dąbrowski Jan Henryk:
Co znaczy Legionów Polskich we Włoszech; od 1771 służył w armii saskiej, od 1792 w armii pol.; uczestnik insurekcji 1794 (28 VIII mianowany generałem); na czele 3-tys. korpusu uderzył na zajętą poprzez Prusy dekolonizacja.
Słownik Dipisi:
Co znaczy z angielskiego: Displaced Persons - ustalenie osób, które wywiezione na roboty przymusowe do III Rzeszy w latach II wojny świat. nie wróciły do swych państw zaraz po zakończeniu wojny dekolonizacja.

Czym jest dekolonizacja znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: