dekomunizacja co to jest
Definicja dekomunizacja: odchodzenia od komunist. przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem.

Czy przydatne?

Definicja Dekomunizacja

Co znaczy DEKOMUNIZACJA: mechanizm odchodzenia od komunist. przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej nomenklatury i agentury. W praktyce napotkała znaczące trudności w takich państwach gł. ze strony starego aparatu władzy. Ustawowo zrealizowano ją efektywnie jedynie w Czechach
Słownik Depesza Emska:
Co znaczy Ems poprzez króla prus. Wilhelma I (dotycząca obsadzenia tronu hiszpańskiego - pod wpływem króla prus. książę Hohenzollern-Sigmaringen zrezygnował z kandydowania do tronu Hiszpanii) do Bismarcka i dekomunizacja.
Słownik Demilitaryzacja:
Co znaczy likwidacja potencjału militarnego na ustalonym terytorium, na przykład jedna z głownych uchwał konferencji poczdamskiej ogłoszonych 2 VIII 1945 zakładała rozbrojenie Niemiec dekomunizacja.
Słownik Danina:
Co znaczy obligatoryjne świadczenie ściągane w pieniądzu albo w naturze poprzez panujących (władców, kraj - od własnych obywateli bądź z krajów zależnych), Kościół, feudałów itd dekomunizacja.

Czym jest dekomunizacja znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: