dekomunizacja co to jest
Definicja dekomunizacja: odchodzenia od komunist. przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem.

Czy przydatne?

Definicja Dekomunizacja

Co znaczy DEKOMUNIZACJA: mechanizm odchodzenia od komunist. przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej nomenklatury i agentury. W praktyce napotkała znaczące trudności w takich państwach gł. ze strony starego aparatu władzy. Ustawowo zrealizowano ją efektywnie jedynie w Czechach
Słownik Dyplom Październikowy:
Co znaczy odnosząc się do dokumentu wydanego poprzez cesarza Franciszka Józefa I 20 X 1860; zapowiadał on reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej w duchu federalistycznym, między innymi zwołanie sejmów dekomunizacja.
Słownik DiP:
Co znaczy Doświadczenie i Przyszłość było klubem dyskusyjnym, na którego forum doszło w 1978 do nieskrępowanej zamiany poglądów intelektualistów i ludzi kultury. Rozwiązane po pierwszym jawnym spotkaniu pod dekomunizacja.
Słownik Demon:
Co znaczy w wierzeniach rel. pierwotnie konkretna moc nadprzyrodzona, później duch dobry albo niedobry; w chrześcijaństwie niedobry duch, upadły anioł dekomunizacja.

Czym jest dekomunizacja znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: