uwłaszczeniowe dekrety co to jest
Definicja dekrety uwłaszczeniowe: poprzez pol. powstańczy Rząd Narodowy znosiły pańszczyznę i.

Czy przydatne?

Definicja Dekrety Uwłaszczeniowe

Co znaczy DEKRETY UWŁASZCZENIOWE: wydane 22 I 1863 poprzez pol. powstańczy Rząd Narodowy znosiły pańszczyznę i czynsze i przyznawały chłopom grunty, które uprawiali; bezrolni, o ile wezmą udział w stworzeniu, mieli dostać 3-morgowe nadziały gruntów z dóbr narodowych; utrzymano serwituty chłopskie (prawo do korzystania z lasów i pastwisk), ziemianie mieli dostać odszkodowanie; d.u. miały przyciągnąć chłopów do stworzenia styczniowego
Słownik Dyplom Październikowy:
Co znaczy odnosząc się do dokumentu wydanego poprzez cesarza Franciszka Józefa I 20 X 1860; zapowiadał on reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej w duchu federalistycznym, między innymi zwołanie sejmów dekrety uwłaszczeniowe.
Słownik Druga Rzeczpospolita:
Co znaczy państwu polskiemu powstałemu w 1918. Zajmowało ono 388 tys. km2 (6 miejsce w Europie) i miało początkowo 27,2 mln mieszkańców (z tego 64% Polaków, resztę stanowiły mniejszości nar.). Za jej kres dekrety uwłaszczeniowe.
Słownik Dunlop John:
Co znaczy bryt. wynalazca opony pneumatycznej (1888) pomyślanej pierwotnie jako ogumienie roweru. Założyciel spółki oponiarskiej dekrety uwłaszczeniowe.

Czym jest dekrety uwłaszczeniowe znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: