dioklecjan co to jest
Definicja Dioklecjan: w miejsce pryncypatu wprowadził na drodze reform dominat - mechanizm władzy.

Czy przydatne?

Definicja Dioklecjan

Co znaczy DIOKLECJAN: 284-305 cesarz rzym.; w miejsce pryncypatu wprowadził na drodze reform dominat - mechanizm władzy, gdzie król stawał się absolutnym panem (z łaciny dominus). Prześladował chrześcijan (zwł. w 303-304), tłumił bunty wewn., powstrzymał inwazje barbarzyńców i Persów. Kluczową reformą mechanizmu władzy za D. było wprowadzenie tak zwany tetrarchii, a więc wspólnych rządów czterech cesarzy: 2 starszych z tytułem augustów i towarzyszących im młodszych z tytułem cezarów. Po 20 latach starsi cesarze mieli abdykować na rzecz młodszych, ci zaś mieli dobrać sobie nowych cezarów. Odpowiednio z tą zasadą D. abdykował w 305, co nie zlikwidowało jednak niebezpieczeństwa pojawienia się uzurpatorów. Wkrótce doszło z tego powodu do walk wewn., którym kres położył Konstantyn Ogromny
Słownik Dybicz:
Co znaczy pochodzenia niem., uczestnik kampanii antynapoleońskiej; w wojnie ros.-tur. 1828-29 nacz. wódz wojsk ros. na Bałkanach; dowódca armii ros. wysłanej do stłumienia stworzenia listopadowego, po dioklecjan.
Słownik "Dagome Iudex":
Co znaczy utworzona od pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków szczególnie istotne jest, Iż wymieniał jego granice dioklecjan.
Słownik Drzymała Michał:
Co znaczy prowadził wieloletni spór z władzami prus. o budowę domu na działce kupionej w 1904 od Niemca we wsi Podgradowice; nie uzyskawszy zgody (ustawa osadnicza z 1904 zakazywała Polakom stawiania budynków dioklecjan.

Czym jest Dioklecjan znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: