dioklecjan co to jest
Definicja Dioklecjan: w miejsce pryncypatu wprowadził na drodze reform dominat - mechanizm władzy.

Czy przydatne?

Definicja Dioklecjan

Co znaczy DIOKLECJAN: 284-305 cesarz rzym.; w miejsce pryncypatu wprowadził na drodze reform dominat - mechanizm władzy, gdzie król stawał się absolutnym panem (z łaciny dominus). Prześladował chrześcijan (zwł. w 303-304), tłumił bunty wewn., powstrzymał inwazje barbarzyńców i Persów. Kluczową reformą mechanizmu władzy za D. było wprowadzenie tak zwany tetrarchii, a więc wspólnych rządów czterech cesarzy: 2 starszych z tytułem augustów i towarzyszących im młodszych z tytułem cezarów. Po 20 latach starsi cesarze mieli abdykować na rzecz młodszych, ci zaś mieli dobrać sobie nowych cezarów. Odpowiednio z tą zasadą D. abdykował w 305, co nie zlikwidowało jednak niebezpieczeństwa pojawienia się uzurpatorów. Wkrótce doszło z tego powodu do walk wewn., którym kres położył Konstantyn Ogromny
Słownik De Gasperi Alcide:
Co znaczy chadecki polityk wł., wielokrotny premier Włoch w latach 1945-53. Artysta i przewodniczący włoskiej Chrześcijańskiej Demokracji po II wojnie świat. Wprowadził Włochy do NATO i EWG dioklecjan.
Słownik Dobraczyński Jan:
Co znaczy trakcie okupacji w AK. W czasach PRL działacz Stowarzyszenia Pax . W latach 1982-89 przewodniczył Radzie Krajowej PRON. Autor licznych powieści, w tym regularnie o tematyce rel., na przykład dioklecjan.
Słownik "Dagome Iudex":
Co znaczy utworzona od pierwszych jego słów), gdzie Mieszko I oddawał w opiekę papiestwu kraj pol., zobowiązując się uiszczać z niego daninę. Dla historyków szczególnie istotne jest, Iż wymieniał jego granice dioklecjan.

Czym jest Dioklecjan znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: