co to jest
Definicja DiP: Doświadczenie i Przyszłość było klubem dyskusyjnym, na którego forum doszło w 1978.

Czy przydatne?

Definicja Dip

Co znaczy DIP: Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość" było klubem dyskusyjnym, na którego forum doszło w 1978 do nieskrępowanej zamiany poglądów intelektualistów i ludzi kultury. Rozwiązane po pierwszym jawnym spotkaniu pod presją i groźbami władz PZPR
Słownik Decentralizacja:
Co znaczy mechanizm przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych dip.
Słownik Dyplom Październikowy:
Co znaczy odnosząc się do dokumentu wydanego poprzez cesarza Franciszka Józefa I 20 X 1860; zapowiadał on reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej w duchu federalistycznym, między innymi zwołanie sejmów dip.
Słownik Dioklecjan:
Co znaczy w miejsce pryncypatu wprowadził na drodze reform dominat - mechanizm władzy, gdzie król stawał się absolutnym panem (z łaciny dominus). Prześladował chrześcijan (zwł. w 303-304), tłumił bunty wewn dip.

Czym jest DiP znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: