co to jest
Definicja DiP: Doświadczenie i Przyszłość było klubem dyskusyjnym, na którego forum doszło w 1978.

Czy przydatne?

Definicja Dip

Co znaczy DIP: Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość" było klubem dyskusyjnym, na którego forum doszło w 1978 do nieskrępowanej zamiany poglądów intelektualistów i ludzi kultury. Rozwiązane po pierwszym jawnym spotkaniu pod presją i groźbami władz PZPR
Słownik Demokracja:
Co znaczy potocznym władza ludu (typ ustroju, gdzie władza należy do ogółu obywateli); mówi się o: 1. d. bezpośredniej, gdy decyzje są podejmowane na zebraniu wszystkich obywateli (na przykład d. ateńska) lub dip.
Słownik Dziennik Ustaw RP:
Co znaczy urzędowy organ państwa pol. wychodzący od 1918. W latach 1952-89 pt. Dziennik Ustaw PRL dip.
Słownik Donatus Aelius, Donat:
Co znaczy znakomity rzym. nauczyciel retoryki i gramatyki, komentator dzieł Wergiliusza i Terencjusza; w średniow. wielką popularnością cieszył się jego książka gramatyki dip.

Czym jest DiP znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: