roman dmowski co to jest
Definicja Dmowski Roman: ideolog i lider nar. Niepodległościową Ligę Polską przekształcił w 1893 w.

Czy przydatne?

Definicja Dmowski Roman

Co znaczy DMOWSKI ROMAN: czołowy polski ideolog i lider nar. Niepodległościową Ligę Polską przekształcił w 1893 w Ligę Narodową; od 1895 wydawał "Przegląd Wszechpolski" we Lwowie, w 1897 współtworzył Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Głosił hasła walki o szerzenie i umacnianie pol. świadomości nar. we wszystkich warstwach, zwł. mieszczaństwie i chłopstwie, solidarność nar., walkę z obcymi wpływami (zwł. żyd.). Od 1905 w obawie przed socjalizmem i zagrożeniem niem. gotów do współpracy z Rosją. Od 1907 poseł ros. Dumy Państwowej. W 1908 r. w książce Niemcy, Rosja i sprawa polska postawił tezę o większym zagrożeniu Polaków ze strony Niemiec niż Rosji. Wystąpił także z programem rezygnacji z pełnej niepodległości za cenę zjednoczenia trzech zaborów. W pocz. I wojny świat. zwolennik orientacji antyniem. utworzył sprzyjający Rosji Kom. Narodowy Polski w Warszawie; od 1917 prezes Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, opowiadającego się po stronie ententy. W 1919 jako delegat pol. na paryską konferencję pokojową uparcie starał się o Pomorze, Mazury i Warmię i Śląsk dla Polski. Zwolennik przyłączenia tylko tych części Kresów Wsch., które dadzą się spolonizować (tak zwany koncepcja inkorporacyjna). Od 1920 w Polsce, 1923 min. spraw zagr. w rządzie Witosa, po maju 1926 dla przeciwstawienia się sanacji założył Obóz Ogromnej Polski. Autor słynnych publikacji, w tym Myśli nowoczesnego Polaka. Zobacz także narodowa demokracja
Słownik Dekert Jan:
Co znaczy prezydent Warszawy (od 1789). Związany z H. Kołłątajem i S. Małachowskim. Organizator w okresie Sejmu Wielkiego (1789) tak zwany czarnej procesji przedstawicieli 141 miast pol. i litew., domagających dmowski roman.
Słownik Delegacja Miejska:
Co znaczy powołana 27 II 1861 w Warszawie po manifestacjach patriotycznych 25 i 27 II; sprawowała faktyczną władzę w mieście przy użyciu ochotniczej straży obywatelskiej, prowadziła akcję filantropijną dmowski roman.
Słownik Dokument:
Co znaczy przeważnie pismo o określonej formie, stwierdza albo ustanawia dany stan prawny albo służy do wykonywania ustalonych uprawnień; 2. każda rzecz wyrażająca jakikolwiek przejaw myśli ludzkiej użyteczny dmowski roman.

Czym jest Dmowski Roman znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: