cesarstwo drugie co to jest
Definicja Drugie Cesarstwo: termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852.

Czy przydatne?

Definicja Drugie Cesarstwo

Co znaczy DRUGIE CESARSTWO: termin określający rządy cesarza Napoleona III we Francji w latach 1852-70
Słownik "Dekada Legii":
Co znaczy pismo Legionów Polskich we Włoszech ukazujące się w 1799 (II-III) co 10 dni (stąd nazwa); wyszły 4 numery, redagowane poprzez C. Godebskiego, zawierały bieżące wiadomości z prasy franc., wł. i niem drugie cesarstwo.
Słownik Dawid:
Co znaczy około 1012-około 972 przed naszą erą), artysta silnego państwa o największym terytorium w dziejach Izraela, toczył zwycięskie wojny z Filistynami i innymi plemionami. Zyskał Jerozolimę i uczynił z drugie cesarstwo.
Słownik Dąbrowski Jan Henryk:
Co znaczy Legionów Polskich we Włoszech; od 1771 służył w armii saskiej, od 1792 w armii pol.; uczestnik insurekcji 1794 (28 VIII mianowany generałem); na czele 3-tys. korpusu uderzył na zajętą poprzez Prusy drugie cesarstwo.

Czym jest Drugie Cesarstwo znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: