państwowa duma co to jest
Definicja Duma Państwowa: parlamentu w Rosji. Powstała w konsekwencji rewolucji 1905 i początkowo.

Czy przydatne?

Definicja Duma Państwowa

Co znaczy DUMA PAŃSTWOWA: niższa izba parlamentu w Rosji. Powstała w konsekwencji rewolucji 1905 i początkowo istniała do 19 X 1917. Miała wówczas bardzo ograniczone kompetencje, między innymi w kwestiach ustawodawstwa, budżetu, pożyczek państwowych; zwoływana i rozwiązywana poprzez cara; inicjatywa ustawodawcza należała do cara, uchwalone poprzez D.P. ustawy musiały być przyjęte poprzez Radę Państwa (izba wyższa). I Dumę wybrano i rozwiązano w 1906; II Dumę zwołano w 1907; III Duma (po zmianie prawa wyborczego ograniczającego uprawnienia między innymi mniejszości nar.) obradowała 1907-12; IV Duma 1912-17. Ponownie istnieje od upadku ZSRR i wolnych wyborów w XII 1993 odpowiednio z nową konstytucją Federacji Rosyjskiej stanowiąc izbę niższą Zebrania Federalnego Rosji
Słownik Dewaluacja:
Co znaczy drastyczne obniżenie realnej wartości pieniędzy w wyniku decyzji rządu. Celem jest przeważnie przyrost eksportu duma państwowa.
Słownik Drednot:
Co znaczy typu okrętu liniowego (pancernika) o dużej ilości dział wielkiego kalibru, mocnym opancerzeniu i sporej szybkości, z których pierwszy ( Dreadnought ) został zbudowany w 1906 w W. Brytanii duma państwowa.
Słownik Driada:
Co znaczy w mitol. gr. nimfa leśna, zamieszkująca w drzewie (dębie duma państwowa.

Czym jest Duma Państwowa znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: