państwowa duma co to jest
Definicja Duma Państwowa: parlamentu w Rosji. Powstała w konsekwencji rewolucji 1905 i początkowo.

Czy przydatne?

Definicja Duma Państwowa

Co znaczy DUMA PAŃSTWOWA: niższa izba parlamentu w Rosji. Powstała w konsekwencji rewolucji 1905 i początkowo istniała do 19 X 1917. Miała wówczas bardzo ograniczone kompetencje, między innymi w kwestiach ustawodawstwa, budżetu, pożyczek państwowych; zwoływana i rozwiązywana poprzez cara; inicjatywa ustawodawcza należała do cara, uchwalone poprzez D.P. ustawy musiały być przyjęte poprzez Radę Państwa (izba wyższa). I Dumę wybrano i rozwiązano w 1906; II Dumę zwołano w 1907; III Duma (po zmianie prawa wyborczego ograniczającego uprawnienia między innymi mniejszości nar.) obradowała 1907-12; IV Duma 1912-17. Ponownie istnieje od upadku ZSRR i wolnych wyborów w XII 1993 odpowiednio z nową konstytucją Federacji Rosyjskiej stanowiąc izbę niższą Zebrania Federalnego Rosji
Słownik Dulles Allen:
Co znaczy polityk amerykański, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach zimnej wojny 1953-1961 duma państwowa.
Słownik Długi Marsz:
Co znaczy etapu chiń. wojny domowej pomiędzy Kuomintangiem i komunistami, którzy w latach 1934-35 zmuszeni byli przeprowadzić swą armię poprzez całe Chiny. W dzisiejszych Chinach symbolizuje etos rewol duma państwowa.
Słownik Dąbrowski Jan Henryk:
Co znaczy Legionów Polskich we Włoszech; od 1771 służył w armii saskiej, od 1792 w armii pol.; uczestnik insurekcji 1794 (28 VIII mianowany generałem); na czele 3-tys. korpusu uderzył na zajętą poprzez Prusy duma państwowa.

Czym jest Duma Państwowa znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: