józef dwernicki co to jest
Definicja Dwernicki Józef: kawalerzysta, uczestnik kampanii napoleońskich 1812-14; służył od 1809 w.

Czy przydatne?

Definicja Dwernicki Józef

Co znaczy DWERNICKI JÓZEF: gen., znakomity kawalerzysta, uczestnik kampanii napoleońskich 1812-14; służył od 1809 w armii Księstwa Warsz. i Królestwa Pol.; walczył w stworzeniu listopadowym, stoczył zwycięską bitwę pod Stoczkiem (14 II 1831), od III 1831 dowodził wyprawą na Wołyń; mimo zwycięstwa pod Boremlem zmuszony do przekroczenia granicy austr. i złożenia broni; na emigracji zał. w X 1832 Komitet Narodowy Emigracji Polskiej; od 1836 prezes Konfederacji Narodu Pol. i Kom. Emigracji Pol. w Londynie; przeciwnik A.J. Czartoryskiego
Słownik Dogmat Wiary:
Co znaczy katol.) zasada wiary (pojęcie) sformułowana poprzez kompetentną władzę ( papieża, sobór); wynika ona ściśle z uznanego poprzez Kościół objawienia się Boga i jako taka obowiązuje wszystkich wiernych dwernicki józef.
Słownik Darasz Wojciech:
Co znaczy uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji na początku we Francji, potem w Anglii, jeden z przywódców TDP, red. Demokraty Polskiego , w 1837-42 i od 1846 wchodził w skład tak zwany dwernicki józef.
Słownik Doktryna Breżniewa:
Co znaczy pierwszy po inwazji na Czechosłowację w 1968 poprzez przywódcę ZSRR zasada ograniczonej suwerenności krajów tak zwany obozu socjalistycznego. Uzasadnieniem było prawo bratnich partii do udzielenia dwernicki józef.

Czym jest Dwernicki Józef znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: