pańskiego dziękczynienia co to jest
Definicja Dzień Dziękczynienia Pańskiego: stanach zjednoczonych ameryki obchodzone w czwarty.

Czy przydatne?

Definicja Dzień Dziękczynienia Pańskiego

Co znaczy DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA PAŃSKIEGO: święto państwowe w stanach zjednoczonych ameryki obchodzone w czwarty czwartek listopada ku upamiętnieniu lądowania "ojców pielgrzymów", skrajnie purytańskich osadników (102) na statku "Mayflower" w 1620 w Nowej Anglii
Słownik Drobnomieszczaństwo:
Co znaczy warstwa socjalna, do której zalicza się posiadaczy warsztatów rzemieślniczych, sklepów, małych zakładów usługowych dzień dziękczynienia pańskiego.
Słownik Dąbrowski Florian:
Co znaczy nar.; od 1815 służył w armii Królestwa Pol., brał udział w stworzeniu listopadowym, potem na emigracji we Francji, od 1846 czł. TDP; w 1848 walczył w stworzeniu poznańskim, dowodził obroną Książa dzień dziękczynienia pańskiego.
Słownik Dekomunizacja:
Co znaczy odchodzenia od komunist. przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej nomenklatury i agentury. W praktyce dzień dziękczynienia pańskiego.

Czym jest Dzień Dziękczynienia Pańskiego znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: