dekalog przykazań co to jest
Definicja Dziesięcioro Przykazań, Dekalog: chrześcijaństwie zestaw fundamentalnych norm rel. i.

Czy przydatne?

Definicja Dziesięcioro Przykazań, Dekalog

Co znaczy DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ, DEKALOG: w judaizmie i chrześcijaństwie zestaw fundamentalnych norm rel. i moralnych sformułowanych w formie 10 zakazów i nakazów, dany wg Biblii Mojżeszowi na górze Synaj w formie kamiennych tablic, przechowywanych w Arce Przymierza, w świątyni jerozolimskiej
Słownik Drobnomieszczaństwo:
Co znaczy warstwa socjalna, do której zalicza się posiadaczy warsztatów rzemieślniczych, sklepów, małych zakładów usługowych dziesięcioro przykazań, dekalog.
Słownik Drobner Bolesław:
Co znaczy od 1898, po wojnie znany działacz PPS, w latach 1944-45 przewodniczący Porady Naczelnej PPS i pierwszy prezydent miasta Wrocławia w 1945. W latach 1956-57 I sekr. KW PZPR w Krakowie dziesięcioro przykazań, dekalog.
Słownik Dekomunizacja:
Co znaczy odchodzenia od komunist. przeszłości w państwach dawnego bloku radz. Celem jest zerwanie ciągłości przestępczych struktur państwowych i wyeliminowanie dawnej nomenklatury i agentury. W praktyce dziesięcioro przykazań, dekalog.

Czym jest Dziesięcioro Przykazań znaczenie w Postać biografia D .

  • Dodano:
  • Autor: