friedrich ebert co to jest
Definicja Ebert Friedrich: prezydent Rzeszy. Członek SPD. Od 9 X 1918 premier rządu niem., wystąpił.

Czy przydatne?

Definicja Ebert Friedrich

Co znaczy EBERT FRIEDRICH: socjalista niem., prezydent Rzeszy. Członek SPD. Od 9 X 1918 premier rządu niem., wystąpił z programem szerokich reform społ.; 10 XI 1918 proklamował w Niemczech republikę. Przeciwstawił się komunizmowi. W latach 1919-25 pierwszy prezydent republiki weimarskiej
Słownik Ekskomunika:
Co znaczy kościelnej, odmiennie klątwa, polegającej na wyłączeniu osoby jej podlegającej z udziału w kulcie publicznym (sakramenty, nabożeństwa), w razie duchownych również na pozbawieniu urzędów kościelnych ebert friedrich.
Słownik Emerson Ralph Waldo:
Co znaczy pisarz, filozof ruchu młodoamerykańskiego, przedstawiciel transcendentalizmu, ameryk. nurtu filozoficzno-moralnego, który przedstawił w dziele Nature. Był przekonany o obecności ducha Bożego w każdym ebert friedrich.
Słownik Encyklopedia:
Co znaczy zestaw informacje ze wszystkich dziedzin wiedzy albo jednej z nich; w średniow. encyklopedie przynosiły całość wiedzy o świecie. Najgłośniejsza była Ogromna encyklopedia francuska, ogromne ebert friedrich.

Czym jest Ebert Friedrich znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: