starożytny egipt co to jest
Definicja Egipt starożytny: rozciągającym się wzdłuż Nilu, powstałe wskutek skupienia się.

Czy przydatne?

Definicja Egipt Starożytny

Co znaczy EGIPT STAROŻYTNY: kraj o terytorium rozciągającym się wzdłuż Nilu, powstałe wskutek skupienia się niewielkich państewek w dwa: Górny i Dolny Egipt, które w dalszym ciągu zostały zjednoczone nareszcie IV tys. przed naszą erą pod rządami władców w tradycji nazywanych faraonami; istniało do 30 przed naszą erą, a w dalszym ciągu jako prowincja rzym. Gospodarka ściśle związana z Nilem i jego wylewami. Uprawy rolne: pszenica, jęczmień, len, rośliny oleiste; warzywa w ogrodach. Nil był gł. arterią komunikacyjną. Fundamentem surowcową gospodarki pozostawał kamień, brąz wprowadzono około 1000 lat potem niż u sąsiadów, żelazo nareszcie IV w. przed naszą erą Prace irygacyjne, a zwł. konieczność ich koordynacji były gł. faktorem państwotwórczym (największym osiągnięciem przekształcenie bagnistych okolic oazy Fajum w najurodzajniejszy w Egipcie region rolny). Wielką rolę odgrywali urzędnicy przez wzgląd na mocną ingerencją państwa w życie gosp. Fundamentalną siłę roboczą stanowili chłopi (chłopi egipscy), poza rolnictwem zatrudniani przy budowie kanałów, piramid i świątyń. Właścicielem ziemi był faraon, lecz w praktyce zarządzali nią także obdarowani na rzecz świątyń kapłani albo urzędnicy, posiadane poprzez nich obszary zmieniały się zależnie od pozycji w kraju poszczególnych faraonów. Niewolnicy - w miarę nieliczni - stanowili gł. służbę domową
Słownik Eremici:
Co znaczy zakonnicy żyjący w odosobnieniu, pustelnicy, od IV w. żyjący wg określonych reguł zakonnych, w zbiorowościach gwarantujących im życie w odosobnieniu, odcięciu od świata egipt starożytny.
Słownik Ewangelista:
Co znaczy autor Ewangelii, zwł. jeden z czterech autorów Ewangelii uznanych poprzez Kościół: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz albo św. Jan egipt starożytny.
Słownik Elżbieta I Wielka:
Co znaczy i Anny Boleyn; królowa Anglii od 1558. Popierała ekspansję zamorską Anglii mimo groźby wojny z Hiszpanią. Podporządkowała sobie naprawdę Szkocję. Na kontynencie wspierała protestanów franc. i egipt starożytny.

Czym jest Egipt starożytny znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: