gustaw ehrenberg co to jest
Definicja Ehrenberg Gustaw: działacz niepodl.; był nieślubnym synem Aleksandra I; w latach 1833-36.

Czy przydatne?

Definicja Ehrenberg Gustaw

Co znaczy EHRENBERG GUSTAW: pol. pisarz, działacz niepodl.; był nieślubnym synem Aleksandra I; w latach 1833-36 student UJ, od 1836 czł. Stowarzyszenia Ludu Polskiego, w 1838 aresztowany i skazany na zesłanie na Syberię (na katorgę w Nerczyńsku); w 1858 powrócił do państwie, początkowo w Warszawie, w latach 1868-70 dyr. Biblioteki Zamoyskich, potem w Krakowie; autor wiersza Szlachta w roku 1831 (znanego ze słów pieśni Gdy naród do boju wystąpił z orężem) napisanego w 1836, ogłoszonego drukiem 1848
Słownik EFTA:
Co znaczy EWG organizacja typu unii celnej integrująca gospodarczo państwa Europy Zach. Utworzona poprzez: W. Brytanię, Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię i Szwecję w 1960 opierając się na ehrenberg gustaw.
Słownik ETA:
Co znaczy nielegalna organizacja Basków dążących do uzyskania niepodległości i oderwania się od Hiszpanii, sięgająca regularnie do walki terrorystycznej z rządem w Madrycie. Nie zaprzestała tej działalności ehrenberg gustaw.
Słownik Ententa:
Co znaczy Francji, W. Brytanii i Rosji, powstał w latach 1904-07; e. stanowiła przeciwwagę dla zawiązanego w latach 1879-82 trójprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry i Włochy); na stworzenie e. złożyły się ehrenberg gustaw.

Czym jest Ehrenberg Gustaw znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: