kobiet emancypacja co to jest
Definicja emancypacja kobiet: kobiety równych z mężczyznami praw majątkowych i polit. i dostępu do.

Czy przydatne?

Definicja Emancypacja Kobiet

Co znaczy EMANCYPACJA KOBIET: uzyskiwanie poprzez kobiety równych z mężczyznami praw majątkowych i polit. i dostępu do wykształcenia i pracy. Ruch społ. stawiający sobie takie cele został zapoczątkowany w W. Brytanii i USA już w 1 poł. XIX w., lecz w obu tych państwach pełne prawa wyborcze kobiety uzyskały dopiero po I wojnie świat. Na ziemiach pol. mechanizm ten zaczął się w 2 poł. XIX w. wspólnie z odchodzeniem (widocznym po 1864) od tradycyjnego modelu społeczeństwa; zaczęto wówczas tworzyć szkoły ogólnokształcące i zawodowe dla dziewcząt, rozpoczęto starania o prawo wstępu na wyższe uczelnie, powstawały zakłady usługowe zatrudniające kobiety; propagatorkami idei e.k. w epoce pozytywizmu były: E. Orzeszkowa, M. Konopnicka, na przełomie XIX i XX w. J. Dawidowa, K. Bujwidowa. W odrodzonej w 1918 Polsce kobiety od początku dostały prawa wyborcze
Słownik Eugeniusz Sabaudzki:
Co znaczy feldmarszałek austr. pochodzenia włos., najwybitniejszy wódz austr. XVIII w., reorganizator armii austr. Pogromca Turków (1697 Zenta, 1716 Petrovaradin) i wielokrotnie Francuzów w okresie wojny o emancypacja kobiet.
Słownik Euroregiony:
Co znaczy prawnych dla współpracy pogranicznych regionów sąsiadujących ze sobą krajów jako jedna z metod integracji euro. Polska podpisała należytą konwencję w 1992 tworząc kilka euroregionów, na przykład emancypacja kobiet.
Słownik Elżbieta I Piotrowna:
Co znaczy caryca ros. od 1741, objęła władzę dokonując zamachu stanu i obalając małoletniego Iwana VI. Odsunęła faworyta E. Birona od władzy. Wzmocniła pozycję cara. Fanatyczna przeciwniczka króla prus emancypacja kobiet.

Czym jest emancypacja kobiet znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: