embargo co to jest
Definicja embargo: eksport albo import istotnych z polit. punktu widzenia towarów (przeważnie broni.

Czy przydatne?

Definicja Embargo

Co znaczy EMBARGO: urzędowy zakaz na eksport albo import istotnych z polit. punktu widzenia towarów (przeważnie broni) bądź usług poza granice państwie. Regularnie dotyczy agresorów albo państw, na których terenie toczy się wojna domowa
Słownik Eforowie:
Co znaczy urzędnicy powoływani na rok w liczbie pięciu do kontroli królów. Ponadto przewodniczyli obradom geruzji i zebrania, prowadzili finanse i politykę zagr., czuwali nad wychowaniem ( wychowanie embargo.
Słownik Emigracja:
Co znaczy wychodźstwo, przymusowe albo dobrowolne opuszczenie ojczyzny. Z migracjami na mniejszą skalę mamy do czynienia już w starożytności i średniow. Jako mechanizm masowy emigracja pojawiła się w XIX w embargo.
Słownik Estreicher Karol:
Co znaczy historyk literatury i teatru, bibliotekarz; w latach 1862-67 pracował w Szkole Głównej w Warszawie, w latach 1868-1905 dyr. Biblioteki Jagiellońskiej, której zbiory zwiększył trzykrotnie; autor embargo.

Czym jest embargo znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: