waldo ralph emerson co to jest
Definicja Emerson Ralph Waldo: pisarz, filozof ruchu młodoamerykańskiego, przedstawiciel.

Czy przydatne?

Definicja Emerson Ralph Waldo

Co znaczy EMERSON RALPH WALDO: amerykański poeta, pisarz, filozof ruchu młodoamerykańskiego, przedstawiciel transcendentalizmu, ameryk. nurtu filozoficzno-moralnego, który przedstawił w dziele Nature. Był przekonany o obecności ducha Bożego w każdym człowieku. Wierzył, Iż dla człowieka jedynym autorytetem powinno być jego sumienie i zdrowy rozsądek. Wierzył w rozwój jako sposobność indywidualnego doskonalenia się. Poglądy jego wpłynęły na umocnienie w stanach zjednoczonych ameryki liberalnego indywidualizmu. Podkreślał odrębność kulturową i wyjątkowość Stanów Zjedn. w relacji do Europy (The American Scholar)
Słownik Einhard:
Co znaczy uczony frankijski, napisał Żywot Karola Wielkiego, na którego dworze był doradcą emerson ralph waldo.
Słownik Entuzjastki:
Co znaczy działających w latach 40. XIX w. w Królestwie Pol., związana z konspiracją niepodległościową; prowadziły także działalność oświatową i propagandową pośród uboższych warstw; prócz N. Żmichowskiej gł emerson ralph waldo.
Słownik Estreicher Karol:
Co znaczy historyk literatury i teatru, bibliotekarz; w latach 1862-67 pracował w Szkole Głównej w Warszawie, w latach 1868-1905 dyr. Biblioteki Jagiellońskiej, której zbiory zwiększył trzykrotnie; autor emerson ralph waldo.

Czym jest Emerson Ralph Waldo znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: