waldo ralph emerson co to jest
Definicja Emerson Ralph Waldo: pisarz, filozof ruchu młodoamerykańskiego, przedstawiciel.

Czy przydatne?

Definicja Emerson Ralph Waldo

Co znaczy EMERSON RALPH WALDO: amerykański poeta, pisarz, filozof ruchu młodoamerykańskiego, przedstawiciel transcendentalizmu, ameryk. nurtu filozoficzno-moralnego, który przedstawił w dziele Nature. Był przekonany o obecności ducha Bożego w każdym człowieku. Wierzył, Iż dla człowieka jedynym autorytetem powinno być jego sumienie i zdrowy rozsądek. Wierzył w rozwój jako sposobność indywidualnego doskonalenia się. Poglądy jego wpłynęły na umocnienie w stanach zjednoczonych ameryki liberalnego indywidualizmu. Podkreślał odrębność kulturową i wyjątkowość Stanów Zjedn. w relacji do Europy (The American Scholar)
Słownik Eserowcy:
Co znaczy rewolucjoniści. Powszechnie stosowana nazwa ros. partii powstałej 1901 z różnych grup narodników. Chłopstwo było dla niej kluczową siłą przyszłej rewolucji, terror najskuteczniejszą bronią. Od II emerson ralph waldo.
Słownik Ekumenizm:
Co znaczy kierunek propagujący porozumienie i współpracę między wieloma wyznaniami chrześc. dla przywrócenia jedności chrześcijan i wzajemnego zrozumienia (ekumeniczny - dosł. powszechny emerson ralph waldo.
Słownik Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju:
Co znaczy organizacja finansowa powołana 15 IV 1991 z siedzibą w Londynie. Celem była pomoc gospodarcza państwom postkomunistycznym w procesie transformacji gosp. i polit emerson ralph waldo.

Czym jest Emerson Ralph Waldo znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: