encyklopedia co to jest
Definicja encyklopedia: zestaw informacje ze wszystkich dziedzin wiedzy albo jednej z nich; w.

Czy przydatne?

Definicja Encyklopedia

Co znaczy ENCYKLOPEDIA: dzieło obejmujące zestaw informacje ze wszystkich dziedzin wiedzy albo jednej z nich; w średniow. encyklopedie przynosiły całość wiedzy o świecie. Najgłośniejsza była Ogromna encyklopedia francuska, ogromne wydawnictwo epoki oświecenia, przygotowana poprzez takich uczonych, jak D. Diderot, F. d'Alambert, Ch. Montesquieu czy F. Voltaire
Słownik Ebert Friedrich:
Co znaczy prezydent Rzeszy. Członek SPD. Od 9 X 1918 premier rządu niem., wystąpił z programem szerokich reform społ.; 10 XI 1918 proklamował w Niemczech republikę. Przeciwstawił się komunizmowi. W latach 1919 encyklopedia.
Słownik Emancypacja Kobiet:
Co znaczy kobiety równych z mężczyznami praw majątkowych i polit. i dostępu do wykształcenia i pracy. Ruch społ. stawiający sobie takie cele został zapoczątkowany w W. Brytanii i USA już w 1 poł. XIX w., lecz encyklopedia.
Słownik Emigracja:
Co znaczy wychodźstwo, przymusowe albo dobrowolne opuszczenie ojczyzny. Z migracjami na mniejszą skalę mamy do czynienia już w starożytności i średniow. Jako mechanizm masowy emigracja pojawiła się w XIX w encyklopedia.

Czym jest encyklopedia znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: