enghien henri jules bourbon co to jest
Definicja Enghien Henri Jules de Bourbon de Conde d': Bourbon de Conde. Kandydat dworu pol. do.

Czy przydatne?

Definicja Enghien Henri Jules De Bourbon De Conde D'

Co znaczy ENGHIEN HENRI JULES DE BOURBON DE CONDE D': syn Ludwika II de Bourbon de Conde. Kandydat dworu pol. do tronu w 1660-61. W dalszym ciągu kandydat na elekcji w 1697
Słownik Edykt Łaski:
Co znaczy edykt wydany poprzez Ludwika XIII w 1629 gwarantujący hugenotom franc. wolność kultu (niezależnie od Paryża), a likwidujący strukturę polit. Kościoła kalwińskiego we Francji enghien henri jules de bourbon de conde d'.
Słownik Eurokomunizm:
Co znaczy kierunek lansowany poprzez komunistów w Europie Zach. lat 70. XX w. kwestionujący przywództwo Moskwy; rezygnował z przewrotu i dyktatury na rzecz demokracji parlamentarnej enghien henri jules de bourbon de conde d'.
Słownik Europejska Wspólnota Gospodarcza:
Co znaczy 1957 na mocy traktaktów rzym. poprzez Belgię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, RFN, Włochy i etapowo rozszerzająca się na inne państwa Europy. W jej ramach nastąpiła daleko idąca integracja enghien henri jules de bourbon de conde d'.

Czym jest Enghien Henri Jules de znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: