brązu epoka co to jest
Definicja epoka brązu: materiału do wyrobu narzędzi i broni, sytuuje się pomiędzy e. kamienia a e.

Czy przydatne?

Definicja Epoka Brązu

Co znaczy EPOKA BRĄZU: nazwa od gł. materiału do wyrobu narzędzi i broni, sytuuje się pomiędzy e. kamienia a e. żelaza, na Bliskim Wsch. od poł. III tys. przed naszą erą, w Europie i Chinach od pocz. II tys. przed naszą erą, na ziemiach pol. od około 1700 przed naszą erą; trwała do 1000-700 p.n.e
Słownik Europejska Wspólnota Węgla I Stali:
Co znaczy poprzez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy dla skoordynowania rozwoju gosp. tych państw i odbudowy ekon. RFN. Oparto ją na zasadach wolnej konkurencji, likwidacji barier celnych epoka brązu.
Słownik Edykt:
Co znaczy rozporządzenie publiczne wysokich urzędników (gł. pretorów), a potem wydawane poprzez cesarza, ustalające obowiązujące prawa; 2. w nie wszystkich monarchiach euro. (Polska, Francja) w momencie epoka brązu.
Słownik Euratom:
Co znaczy Europejska Wspólnota Energii Atomowej powstała na mocy traktatów rzym. w 1957 w celu koordynacji współpracy w dziedzinie pokojowego zastosowania energii atomowej epoka brązu.

Czym jest epoka brązu znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: