brązu epoka co to jest
Definicja epoka brązu: materiału do wyrobu narzędzi i broni, sytuuje się pomiędzy e. kamienia a e.

Czy przydatne?

Definicja Epoka Brązu

Co znaczy EPOKA BRĄZU: nazwa od gł. materiału do wyrobu narzędzi i broni, sytuuje się pomiędzy e. kamienia a e. żelaza, na Bliskim Wsch. od poł. III tys. przed naszą erą, w Europie i Chinach od pocz. II tys. przed naszą erą, na ziemiach pol. od około 1700 przed naszą erą; trwała do 1000-700 p.n.e
Słownik Edward VII:
Co znaczy władca W. Brytanii i Irlandii (od 1901), najstarszy syn królowej Wiktorii; przyczynił się do zawarcia sojuszu Anglii z Francją (1904) i Rosją (1907), nie angażował się z kolei w politykę wewn epoka brązu.
Słownik Epoka Kamienia:
Co znaczy najstarszy moment w dziejach ludzkości, podział na starszą e.k. ( paleolit) i młodszą ( neolit), niektórzy dodają środkową (mezolit); nazwa od gł. surowca do wyrobu narzędzi epoka brązu.
Słownik "Europa Ojczyzn":
Co znaczy koncepcja Ch. de Gaulle'a zbudowania ogromnej zjednoczonej Europy niezależnej od USA i ZSRR o strukturze federacyjnej, z poszanowaniem dla nar. odrębności tworzących ją krajów epoka brązu.

Czym jest epoka brązu znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: