postindustrialna epoka co to jest
Definicja epoka postindustrialna: historii gosp. świata, który charakteryzują: pomniejszenie roli.

Czy przydatne?

Definicja Epoka Postindustrialna

Co znaczy EPOKA POSTINDUSTRIALNA: najnowszy moment w historii gosp. świata, który charakteryzują: pomniejszenie roli przemysłu w ekonomice w najwyższym stopniu rozwiniętych państw na rzecz szeroko rozumianego sektora usług
Słownik Ehrenberg Gustaw:
Co znaczy działacz niepodl.; był nieślubnym synem Aleksandra I; w latach 1833-36 student UJ, od 1836 czł. Stowarzyszenia Ludu Polskiego, w 1838 aresztowany i skazany na zesłanie na Syberię (na katorgę w epoka postindustrialna.
Słownik Edykt Łaski:
Co znaczy edykt wydany poprzez Ludwika XIII w 1629 gwarantujący hugenotom franc. wolność kultu (niezależnie od Paryża), a likwidujący strukturę polit. Kościoła kalwińskiego we Francji epoka postindustrialna.
Słownik Elekcja:
Co znaczy powoływanie urzędnika (zwł. władcy) poprzez wybór; w dawnej Polsce w okolicy dziedziczenia tronu e. monarchy pojawiała się już w XI-XIII w., a regułą stała się od 1385 epoka postindustrialna.

Czym jest epoka postindustrialna znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: