co to jest
Definicja ETA: nielegalna organizacja Basków dążących do uzyskania niepodległości i oderwania się.

Czy przydatne?

Definicja Eta

Co znaczy ETA: założona w 1959 nielegalna organizacja Basków dążących do uzyskania niepodległości i oderwania się od Hiszpanii, sięgająca regularnie do walki terrorystycznej z rządem w Madrycie. Nie zaprzestała tej działalności nawet po demokratyzacji mechanizmu polit. w Hiszpanii w 1979 i uzyskania pełnej autonomii poprzez Państwo Basków
Słownik Entuzjastki:
Co znaczy działających w latach 40. XIX w. w Królestwie Pol., związana z konspiracją niepodległościową; prowadziły także działalność oświatową i propagandową pośród uboższych warstw; prócz N. Żmichowskiej gł eta.
Słownik Eforowie:
Co znaczy urzędnicy powoływani na rok w liczbie pięciu do kontroli królów. Ponadto przewodniczyli obradom geruzji i zebrania, prowadzili finanse i politykę zagr., czuwali nad wychowaniem ( wychowanie eta.
Słownik Encyklika "Cum Primum":
Co znaczy Grzegorza XVI z 9 V 1832, skierowana do biskupów Królestwa Pol.; wydana pod naciskiem Rosji i Austrii, zawierała potępienie stworzenia listopadowego jako buntu przeciw prawowitej władzy; wywołała eta.

Czym jest ETA znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: