euratom co to jest
Definicja Euratom: Wspólnota Energii Atomowej powstała na mocy traktatów rzym. w 1957 w celu.

Czy przydatne?

Definicja Euratom

Co znaczy EURATOM: Europejska Wspólnota Energii Atomowej powstała na mocy traktatów rzym. w 1957 w celu koordynacji współpracy w dziedzinie pokojowego zastosowania energii atomowej
Słownik Ebert Friedrich:
Co znaczy prezydent Rzeszy. Członek SPD. Od 9 X 1918 premier rządu niem., wystąpił z programem szerokich reform społ.; 10 XI 1918 proklamował w Niemczech republikę. Przeciwstawił się komunizmowi. W latach 1919 euratom.
Słownik Elżbieta II:
Co znaczy i Irlandii Północnej i głowa Wspólnoty Narodów, panująca od 1952 po Zgonu Jerzego VI. Jej koronacja w 1953 była pierwszą ogromną uroczystością publiczną transmitowaną poprzez telewizję euratom.
Słownik Erytrea:
Co znaczy nad M. Czerwonym. Stanowiła część Cesarstwa Etiopskiego, a w dalszym ciągu od 1890 kolonię wł. Po II wojnie świat. znów część Etiopii. Separatystyczne tendencje w tej prowincji i toczona walka euratom.

Czym jest Euratom znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: