ojczyzn europa co to jest
Definicja Europa ojczyzn : Gaulle'a zbudowania ogromnej zjednoczonej Europy niezależnej od USA i.

Czy przydatne?

Definicja "Europa Ojczyzn"

Co znaczy "EUROPA OJCZYZN": koncepcja Ch. de Gaulle'a zbudowania ogromnej zjednoczonej Europy niezależnej od USA i ZSRR o strukturze federacyjnej, z poszanowaniem dla nar. odrębności tworzących ją krajów
Słownik Encyklika "Cum Primum":
Co znaczy Grzegorza XVI z 9 V 1832, skierowana do biskupów Królestwa Pol.; wydana pod naciskiem Rosji i Austrii, zawierała potępienie stworzenia listopadowego jako buntu przeciw prawowitej władzy; wywołała "europa ojczyzn".
Słownik Euratom:
Co znaczy Europejska Wspólnota Energii Atomowej powstała na mocy traktatów rzym. w 1957 w celu koordynacji współpracy w dziedzinie pokojowego zastosowania energii atomowej "europa ojczyzn".
Słownik Engels Fryderyk:
Co znaczy ekonomista, działacz polit., organizator ruchu robotn.; razem z K. Marksem stworzył teorię socjalizmu naukowego (materializm dialektyczny i historyczny). Wspólnie opracowali na zlecenie Związku "europa ojczyzn".

Czym jest Europa ojczyzn znaczenie w Postać biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: