wilhelm feldman co to jest
Definicja Feldman Wilhelm: dziennikarz, pochodził z rodz. żyd.; samouk, należał do Związku.

Czy przydatne?

Definicja FELDMAN WILHELM

Co znaczy FELDMAN WILHELM: literat i dziennikarz, pochodził z rodz. żyd.; samouk, należał do Związku Młodzieży Pol. "Zet", potem zbliżył się do galic. ruchu ludowego i socjalist.; zwolennik asymilacji Żydów w Polsce; w latach 1901-14 redagował w Krakowie lewicowy miesięcznik "Krytykę"; po 1905 działacz obozu niepodl.; od 1914 reprezentował Naczelny Kom. Narodowy w Berlinie; przed śmiercią przeszedł na katolicyzm; autor między innymi Dziejów polskiej myśli politycznej w momencie porozbiorowym (t. 1-3, 1914-20) i Współczesnej literatury polskiej (8 wydań 1902-30)
Słownik Front Morges:
Co znaczy porozumienia polit. zawartego w II 1936 w siedzibie I. Paderewskiego w Morges (Szwajcaria) poprzez pol. polityków centrowych przeciwnych sanacji i domagających się przywrócenia demokracji. Nie feldman wilhelm co to jest.
Słownik Faktorie:
Co znaczy placówki handlowe zakładane poprzez państwa albo miasta w odległych od nich punktach, na słabo zaludnionych obszarach; osady handlowe Europejczyków w państwach kolonialnych feldman wilhelm definicja.
Słownik Fryderyk II:
Co znaczy Hohenzollernów) od 1740. Odebrał Austrii Śląsk i utrzymał go w dwu wojnach śląskich (1740-42, 1744-45). W 1756 chcąc zająć Saksonię i Prusy Zach. zaczął wojnę 7-letnią, która mimo szeregu feldman wilhelm co znaczy.

Czym jest Feldman Wilhelm znaczenie w Postać biografia F .

  • Dodano:
  • Autor: