franczek asyżu co to jest
Definicja Franciszek z Asyżu, św.: kupca, w trakcie jednej z wypraw wojennych w wyniku przeżyć.

Czy przydatne?

Definicja Franciszek Z Asyżu, Św.

Co znaczy FRANCISZEK Z ASYŻU, ŚW.: Włoch, syn bogatego kupca, w trakcie jednej z wypraw wojennych w wyniku przeżyć wewnętrznych radykalnie wymienił postawę życiową. Rozdał ubogim dorobek i poświęcił się wędrownemu kaznodziejstwu, niósł pomoc trędowatym, głosił ideały ewangeliczne, szczególnie akcentował miłość, radość, zachwyt nad pięknem natury. Założył zakon franciszkanów
Słownik Filip Dobry:
Co znaczy książę Burgundii i hrabia Flandrii, jego rządy to czas szczytowej potęgi Burgundii franciszek z asyżu, św..
Słownik Fulda:
Co znaczy w średniow. słynne opactwo benedyktyńskie założone w poł. VIII w., ośrodek kultury i literatury w IX w., miejsce stworzenia Roczników fuldajskich, obejmujących lata 838-901 franciszek z asyżu, św..
Słownik Feuillianci:
Co znaczy klub polit. powstały w 1791 wskutek podziału jakobinów. Zajął postawę bardziej prawicową, popierając monarchię parlamentarną franciszek z asyżu, św..

Czym jest Franciszek z Asyżu, św znaczenie w Postać biografia F .

  • Dodano:
  • Autor: