benjamin franklin co to jest
Definicja Franklin Benjamin: filozof, dyplomata, jeden z ojców założycieli Stanów Zjedn.

Czy przydatne?

Definicja FRANKLIN BENJAMIN

Co znaczy FRANKLIN BENJAMIN: amer. przyrodnik, filozof, dyplomata, jeden z "ojców założycieli" Stanów Zjedn., współautor Deklaracji niepodległości (1776) i Konstytucji Stanów Zjednoczonych (1787). Autor pierwszej teorii elektryczności (elektryczność dodatnia i ujemna, zasada zachowania ładunku elektrycznego), wynalazca piorunochronu, konstruktor kondensatora. Zlokalizował Prąd Zatokowy (Golfsztrom). Autor Autobiografii
Słownik Falanster:
Co znaczy utopijnym, zwł. u Ch. Fouriera, osiedle, gdzie miało mieszkać 1620 ludzi we wspólnocie prowadzącej produkcję rolną i spoż. Produkty pracy miały być dzielone należycie do wkładu pracy, kapitału i franklin benjamin co to jest.
Słownik Franciszek Z Asyżu, Św.:
Co znaczy kupca, w trakcie jednej z wypraw wojennych w wyniku przeżyć wewnętrznych radykalnie wymienił postawę życiową. Rozdał ubogim dorobek i poświęcił się wędrownemu kaznodziejstwu, niósł pomoc trędowatym franklin benjamin definicja.
Słownik Futuryzm:
Co znaczy zapoczątkowany poprzez F. Marinettiego w 1909. Cechował się buntem przeciw wszelkiej tradycji, fascynacją nowoczesnością i rozwojem technicznym. Widoczny zwł. we Włoszech i w Rosji; w poezji (P franklin benjamin co znaczy.

Czym jest Franklin Benjamin znaczenie w Postać biografia F .

  • Dodano:
  • Autor: