fryderyk co to jest
Definicja Fryderyk II: Hohenzollernów) od 1740. Odebrał Austrii Śląsk i utrzymał go w dwu wojnach.

Czy przydatne?

Definicja Fryderyk Ii

Co znaczy FRYDERYK II: władca prus. (z dyn. Hohenzollernów) od 1740. Odebrał Austrii Śląsk i utrzymał go w dwu wojnach śląskich (1740-42, 1744-45). W 1756 chcąc zająć Saksonię i Prusy Zach. zaczął wojnę 7-letnią, która mimo szeregu niepowodzeń pokazała siłę armii prus. w wielu zwycięstwach nad licznymi wrogami. Typowy przedstawiciel absolutyzmu oświeconego. Dbał o skarb i armię, zreformował sądownictwo, polepszył sytuację chłopów, tolerancyjny wyznaniowo. Utrzymywał kontakty z różnymi myślicielami i artystami oświecenia euro. Kluczowy autor I rozbioru Polski, germanizator Śląska i Pomorza; jeden z najwybitniejszych wodzów w momencie przednapoleońskim
Słownik Ferdynand III:
Co znaczy syn Ferdynanda II, cesarz od 1637. Zwolennik twardej rozprawy z obozem szwedz.-franc. w okresie wojny 30-letniej. Doprowadził do jej zakończenia w 1648 fryderyk ii.
Słownik Faraday Michael:
Co znaczy z angielskiego: fizyk i chemik; jeden z największych uczonych swej epoki. Odkrywca indukcji elektromagnetycznej, sformułował prawa elektrolizy, skroplił liczne gazy fryderyk ii.
Słownik Falanster:
Co znaczy utopijnym, zwł. u Ch. Fouriera, osiedle, gdzie miało mieszkać 1620 ludzi we wspólnocie prowadzącej produkcję rolną i spoż. Produkty pracy miały być dzielone należycie do wkładu pracy, kapitału i fryderyk ii.

Czym jest Fryderyk II znaczenie w Postać biografia F .

  • Dodano:
  • Autor: