galia co to jest
Definicja Galia: aktualnie Francja, Belgia i częściowo Holandia, Niemcy i Szwajcaria), nazwa od.

Czy przydatne?

Definicja Galia

Co znaczy GALIA: w staroż. kraina (aktualnie Francja, Belgia i częściowo Holandia, Niemcy i Szwajcaria), nazwa od zamieszkujących tam Celtów poprzez Rzymian zw. Galami; podbita ostatecznie w poł. I w. przed naszą erą poprzez Juliusza Cezara stała się częścią cesarstwa rzym. (utworzono z jej ziem 4 prowincje). Od IV w. przenikały do G. plemiona barbarzyńców, w V w. opanowali ją ostatecznie Germanie (między innymi Frankowie)
Słownik Gmina Miejska:
Co znaczy wykształcona w średniow. forma samorządu miast we Włoszech, upowszechniona w innych państwach euro. G.m. powstały w wyniku wyzwolenia się miast spod władzy feudałów. W skutku stworzono swoje ośrodki galia.
Słownik Goszczyński Seweryn:
Co znaczy pisarz romantyczny; czł. Związku Wolnych Polaków i sprzysiężenia P. Wysockiego; uczestnik stworzenia listopadowego; w latach 1832-38 przebywał w Galicji, współzałożyciel Stow. Ludu Pol.; potem galia.
Słownik Goszyzm:
Co znaczy skrajnie lewicowe nurty ideowe 2 poł. XX w., upowszechniony w szczególności po 1968. Symbolizuje idee rewolucji proletariackiej i egalitaryzmu, lansowane regularnie poprzez środowiska lewicowej galia.

Czym jest Galia znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: