gubernator generał co to jest
Definicja generał-gubernator: zwierzchnik administracji i wojska na obszarze kilku guberni; w.

Czy przydatne?

Definicja Generał-Gubernator

Co znaczy GENERAŁ-GUBERNATOR: w Rosji od 1775 zwierzchnik administracji i wojska na obszarze kilku guberni; w latach 1813-15 g.-g. zarządzał ziemiami Księstwa Warsz., od 1874 Państwem Przywiślańskim (a więc Królestwem Pol.)
Słownik Gułag:
Co znaczy poprzez A. Sołżenicyna nazwa mechanizmu obozów pracy w ZSRR. W ramach mechanizmu zatrudniano więźniów na wielu budowach przem., przy budowie kanałów śródlądowych, linii kolejowych, w kopalniach, przy generał-gubernator.
Słownik Gapon:
Co znaczy tajnej policji; za zgodą policji utworzył Stowarzyszenie Rosyjskich Robotników Fabrycznych Miasta Petersburga; 22 I 1905 zorganizował pochód pod Pałac Zimowy w celu wręczenia carowi petycji generał-gubernator.
Słownik Giller Agaton:
Co znaczy dziennikarz, działacz polit., w 1853 zesłany na Syberię, po amnestii powrócił do państwie; od 1862 członek Komitetu Centralnego Narodowego. Przeciwnik szybkiego wybuchu stworzenia wycofał się z KCN generał-gubernator.

Czym jest generał-gubernator znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: