germanizacja co to jest
Definicja germanizacja: zmierzające do narzucenia kultury niem. ludności i państwom poddanym władzy.

Czy przydatne?

Definicja Germanizacja

Co znaczy GERMANIZACJA: działania zmierzające do narzucenia kultury niem. ludności i państwom poddanym władzy niem. jako obcej (również przyjmowanie kultury niem.); politykę g. prowadziły władze prus. i austr. na ziemiach zagarniętych wskutek rozbiorów Polski, między innymi poprzez wprowadzenie języka niem. do szkół i urzędów i narzucanie niem. prawa i mechanizmu adm.; w zaborze austr. polityka g. skończyła się w II poł. XIX w. wspólnie z nadaniem szerokich praw nar. Polakom ( autonomia Galicji); w Ogromnym Księstwie Poznańskim polityka g. nasiliła się po upadku stworzenia listopadowego, a szczególnie po zjednoczeniu Niemiec (1871); władze uznały ostatecznie język niem. za jedyny urzędowy i etapowo eliminowały język pol. w szkołach; nareszcie XIX w. pod wpływem nacjonalistów niem. władze zaostrzyły politykę g., co znalazło słowo w działalności Komisji Kolonizacyjnej i w ustawach niezwykłych przeciw polskiej własności ( M. Drzymała). Zobacz także Września
Słownik Gułag:
Co znaczy poprzez A. Sołżenicyna nazwa mechanizmu obozów pracy w ZSRR. W ramach mechanizmu zatrudniano więźniów na wielu budowach przem., przy budowie kanałów śródlądowych, linii kolejowych, w kopalniach, przy germanizacja.
Słownik Galicyjska Kasa Oszczędności:
Co znaczy oszczędnościowa i kredytowa, zał. we Lwowie w 1844; gromadziła oszczędności i udzielała pożyczek hipotecznych i pod zastaw nieruchomości; kredytowała przedsięwzięcia gosp. (gł. górnictwo ropy germanizacja.
Słownik Gonta Iwan:
Co znaczy jeden z przywódców stworzenia chłopskiego na Ukrainie w 1768; pochwycony poprzez Rosjan, wydany władzom pol. i stracony germanizacja.

Czym jest germanizacja znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: