grecy co to jest
Definicja Grecy: Hellenowie, nazwa wprowadzona poprzez Rzymian najprawdopodobniej od plemienia.

Czy przydatne?

Definicja Grecy

Co znaczy GRECY: odmiennie Hellenowie, nazwa wprowadzona poprzez Rzymian najprawdopodobniej od plemienia Graików. Ludzie od pocz. II tys. przed naszą erą osiadali w Grecji, przybywając znad Dunaju. Pierwsza ekipa (Achajowie, Jonowie, Eolowie) zajęła Peloponez i Grecję Środk. i uformowała kulturę mykeńską; w XII-XI w. przed naszą erą druga fala Greków (Dorowie) zamieszkujących pn.-zach. Grecję zalała niemal cały Płw. Bałkański, niszcząc górującą nad nimi cywilizacyjnie kulturę mykeńską. W wyniku najazdu część ludności achajskiej rozpoczęła tak zwany pierwszą kolonizację (na wybrzeżach Azji Mniejszej). Po ustaniu wędrówek Grecy nie utworzyli jednego państwa
Słownik Gog I Magog:
Co znaczy wiązane z Aleksandrem Ogromnym, a również potem z wczesnośredniow. Anglią), nieraz utożsamiane ze sobą, znane w Biblii. Ludy Goga i Magoga w Apokalipsie św. Jana to ustalenie narodów zwiedzionych grecy.
Słownik Gama Vasco Da:
Co znaczy żeglarz portug., odkrywca morskiej drogi do Indii (1497-99), założyciel portug. faktorii w Mozambiku (Afryka) i Indiach grecy.
Słownik Gieysztor Jakub:
Co znaczy Białych; od 1861 artysta organizacji spiskowych na Litwie, w 1863 prezes Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy; w 1865 skazany na 12 lat ciężkich robót; w 1872 powrócił do państwie; autor grecy.

Czym jest Grecy znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: