kazimierz grocholski co to jest
Definicja Grocholski Kazimierz: polityk, lider podolaków; w młodości członek sekretnych związków.

Czy przydatne?

Definicja Grocholski Kazimierz

Co znaczy GROCHOLSKI KAZIMIERZ: konserwatywny polityk, lider podolaków; w młodości członek sekretnych związków; od 1861 poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie i do wiedeńskiej Porady Państwa (długoletni prezes Koła Polskiego), w 1871 pierwszy min. dla Galicji w rządzie austr
Słownik Gaszyński Konstanty:
Co znaczy pisarz, dziennikarz, uczestnik stworzenia listopadowego, walczył na Litwie w korpusie A. Giełguda, poźniej emigrował, od 1833 we Francji; autor popularnych wierszy i piosenek patriotycznych grocholski kazimierz.
Słownik Galia:
Co znaczy aktualnie Francja, Belgia i częściowo Holandia, Niemcy i Szwajcaria), nazwa od zamieszkujących tam Celtów poprzez Rzymian zw. Galami; podbita ostatecznie w poł. I w. przed naszą erą poprzez Juliusza grocholski kazimierz.
Słownik Guizot François:
Co znaczy historyk, prof. Sorbony, jeden z artystów doktryny liberalnej; w latach 1832-37 min. oświaty, przyczynił się do upowszechnienia nauczania podstawowego; w 1840-47 min. spraw zagr., w 1847-48 premier grocholski kazimierz.

Czym jest Grocholski Kazimierz znaczenie w Postać biografia G .

  • Dodano:
  • Autor: